Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piektdien, 10.jūlijā, bāriņtiesa nepieņems apmeklētājus

Piektdien, 10. jūlijā, Cēsu novada bāriņtiesas darbinieki nepieņems apmeklētājus saistībā ar dalību mācību seminārā.

Gadījumos, ja tiek apdraudēta bērna vai aizgādnībā esošās personas veselība vai dzīvība, jāvēršas Valsts policijā Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, vai pašvaldības policijā Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu novadā, vai zvanīt pa tālruni 110.

Datums: 2020. gada 10. jūlijs