Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgts līgums par Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūvi

Noslēgts līgums par Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūvi

Pēc iepirkuma procedūras izvērtēšanas Cēsu novada pašvaldība jūnija izskaņā noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA "Wolf System" par Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbiem.

Piebūvē paredzēts izbūvēt trīs transformējamas telpas, ko būs iespējams pārveidot vienotā auditorijā vai izmantot kā atsevišķas klases, kas būs jo īpaši būtiski, realizējot kompetencēs balstītu izglītības modeli.

Projekta summa ir 1 484 132, 61 eiro, piebūvi jānodod līdz nākamā mācību gada beigām 2021.gada maijā.

Tāpat turpinās darbs pie Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) piebūves projektēšanas – projektētāji SIA "Rem Pro". Jau iesniegta apliecinājuma karte sporta zāles atjaunošanai un būvprojekts minimālā sastāvā. CVĢ taps reģionālā metodiskā centra jaunbūve, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Vidzemes plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu, tiks rekonstruēts pagrabstāvs, izbūvētas četras mācību telpas atbilstoši mūsdienu prasībām – ventilācija, apgaismojums, aprīkojums.

Pavasara izskaņā arī noslēgts līgums ar SIA "Būvprojekts" par Cēsu 2.pamatskolas projektēšanu, ar ko plānots uzlabot klimatu un ergonomiku 12 mācību telpās (novērst siltumnīcas efektu - pārkaršanu, ko rada slīpie logi, akustiku, ventilāciju uzlabot, jauns aprīkojums un mēbeles), kā arī izveidot 2 dabaszinību kabinetu bloku.

Datums: 2020. gada 25. jūnijs