Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies otrais 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies otrais 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Noslēdzies otrais 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kas tika izsludināts visā Cēsu novada teritorijā. Konkursā tika saņemti 17 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 14 projekti.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti:

Nr.p.k. Projekta pieteicējs  Projekta vadītājs Projekta nosaukums Punktu skaits kopā (max 50) Piešķirtā summa, EUR
(Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēji)
1 SIA "ER INVEST"  Līga Gablika Papīrfabrikas festivāls 46 1000
2 IK "Aušanas darbnīca "Vēverīšas"" Dagnija Kupče "Piebalgas lielo lakatu kolekcijas dokumentēšana un popularizēšana"  45,4 1000
3 Nodibinājums "Koprades māja Skola6" Amanda Strīģele Vēlreiz 45,3 1000
4 Biedrība "Tapums"  Ilze Lieckalniņa Staigājamā izrāde "Cēsu stāsti" 45,1 1000
5 SIA "Ungurmuiža" Ieva Ņevečorova Šūbertiādei – 25  44,3 1000
6 Biedrība “Cēsu mantojums"  Gundars Kalniņš Cēsu pilsētas kapsētā apbedīto personu biogrāfiskā izpēte (2. posms) 43,3 975
7 Biedrība "Tapums"  Ilze Lieckalniņa  Izrāde "Atgadījums ar peli"  43,2 1000
8 Biedrība "Tapums" Ilze Lieckalniņa  “Ziemassvētku izrāde” 42,9 1000
9 IK "Aušanas darbnīca "Vēverīšas"" Dagnija Kupče  Mūsdienīgi adījumi bez vīlēm  42,8 1000
10 Biedrība "Ģimenes atbalsta rokdarbu studija"  Sandra Eglīte "Kāpēc gleznas, saldumi un latvietība ir Zaubes kultūras pamatos?"  42,3 440
11 Biedrība "Lauku sieviešu atbalsta grupa "Vaive" Valda Zaļaiskalna  Galdauts galda rota  42,1 1000
12 Kultūras biedrība "Harmonija" Agnese Caunīte – Bērziņa  Krājuma "Cēsu atspulgi" izdošana Cēsu novads šīs dienas acīm  41,8 1000
13 Biedrība "Vides biedrība Krūzes" Valentīna Dolmane  Vasaras pilnbrieda svinības un koncerts Jaunpiebalgas pagasta dabas saimniecībā "Lielkrūzes" 41,7 1000
14 Līga Rimša, pašnodarbinātā Līga Rimša Bērnu dzejoļu grāmatas "Saulespuķe" un pasaku grāmatas "Saulespuķe ziedēs atkal" izdošana latviešu un ukraiņu valodās  41,6 1000
    Kopā EUR:     13415

 

Otrā 2022.gada Cēsu novada kultūras projektu konkursa prioritātes bija vietējās kopienas iedzīvotāju iesaiste projektos un kultūras projekti, kuri veicina sadarbību starp Cēsu novada māksliniekiem un kultūras organizācijām. Tāpat kā pirmajā, arī otrajā 2022.gada konkursā iesniegtie projektu pieteikumi pārstāv visu Cēsu novada teritoriju. Atbalstīto projektu rezultātā tiks izdotas grāmatas, notiks radošās meistarklases un dažādi pasākumi gan Līgatnē, gan Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā, Priekuļos, Ungurmuižā, Vaivē, Cēsīs un Zaubē. Ar konkursa atbalstu taps vairāki teātra iestudējumi un turpināsies kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008. gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi Cēsu novada iedzīvotāji, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu.

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Timermane - Malēja
Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs
Tālr. 25770498
e-pasts: kultura@cesis.lv

Datums: 2022. gada 27. jūlijs