Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu konkurss

Noslēdzies daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu konkurss

Noslēdzies "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā" projektu konkurss. Šogad konkursa norises laikā saņemti četri projektu pieteikumi. Pēc pieteikumu izvērtēšanas pieņemts lēmums pašvaldības līdzfinansējumu piešķirt trijiem iesniegtajiem projektu pieteikumiem:

  1. "Mājas Zaķu 12A, Cēsīs piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai";
  2. "Mājas Turaidas ielā 3, Cēsīs piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai";
  3. "Asfalta atjaunošanai Raiņa ielas 9, Priekuļos, Priekuļu pagasta, Cēsu novadā iekšpagalmā".

Savukārt viens pieteikums tika noraidīts, jo neatbilda Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā” noteiktajam. Mājas nekustāmā īpašuma nodokļa parāds pārsniedza pieļaujamos 15 % (57%).

Konkursa mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamo mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu un motivēt daudzīvokļu māju iedzīvotājus aktīvai rīcībai, lai paaugstinātu dzīves kvalitāti un veicinātu apkārtējās vides sakopšanu.

Savukārt visi 2023.gadā apstiprinātie projektu pieteikumi pašlaik jau ir īstenoti:

  1. Lenču iela 48, Cēsis, projekts: “Mājas Lenču 48, Cēsīs iekšpagalma asfaltbetona seguma atjaunošana un remonts.”
  2. Lenču iela 42, Cēsis, projekts:” Mājas Lenču 42, Cēsīs gājēju ietves un automašīnu stāvlaukuma atjaunošana.”
  3. Vaives ielā 2A, Cēsīs brauktuves un stāvlaukuma pārbūve.
  4. Nākotnes iela 4, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads: “Piebraucamā ceļa seguma un aku vāku remonts Nākotnes ielā 4, Rīdzenē, Vaives pag., Cēsu novadā”.
  5. Leona Paegles 8b, Cēsis, Cēsu novads: Projekts “Dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošana”.
  6. "Āres", Bērzkrogs, Veselavas pagasts, Cēsu novads. Projekts: “Daudzīvokļu mājas “Āres” piebraucamā ceļa virskārtas seguma atjaunošana”.

Daudzīvokļu māju teritorijas labiekārtošanas projekti būtiski veicina dzīves kvalitātes paaugstināšanu un kopējo novada attīstību. Pašvaldība turpinās atbalstīt iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības labklājības celšanu un apkārtējās vides sakopšanu.

Konkursi ir lieliska iespēja veicināt kopienas attīstību un padarīt Cēsu novadu par vēl pievilcīgāku vietu dzīvošanai. Pateicamies visiem, kas piedalījās, kā arī aicinām nākamgad iesniegt savas idejas, lai kopīgiem spēkiem veidotu labāku dzīves vidi!

Datums: 2024. gada 9. jūlijs