Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

No 1.augusta slēgts Valmieras un Dzintara ielas krustojums

No 1.augusta slēgts Valmieras un Dzintara ielas krustojums

No pirmdienas, 1.augusta, sāksies Valmieras un Dzintara ielas krustojuma pārbūves 2.kārta, un tas pilnībā tiks slēgts satiksmei līdz 29.septembrim.

Krustojuma slēgšana būtiski maina autotransporta piekļuvi pilsētas centram no Valmieras un Priekuļu puses. Iespējamie apbraukšanas ceļi paredz jau laicīgu maršruta maiņu, tāpēc lūdzam rūpīgi iepazīties ar pievienoto shēmu. Piekļuve centram turpmāk jāplāno pa Festivāla ielu vai Piebalgas ielu, izbraukšana no centra - pa Uzvaras bulvāri. Remontdarbu apbraukšanas shēma ŠEIT

Lai ērtāk virzītu apbraukšanas plūsmu, uz remontdarbu laiku aizliegts novietot automašīnas Uzvaras bulvārī ap stadionu (posmā no Dzintara līdz Jāņa Poruka ielai).

Būvdarbu laikā plānots veikt arī maģistrālo (DN300) siltumtīklu nomaiņu no vecām kanāla tipa caurulēm uz jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm. Siltumtrašu atjaunošana ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveido pārvades sistēmas efektivitāti kopumā, samazinot siltumtīklu zudumus.

Esošajā krustojumā tiks izveidots apļveida krustojums un veidots saprotams ielas sadalījums starp autobraucējiem, gājējiem un velosipēdistiem, nodrošinot iespēju perspektīvā turpināt veloceļa izveidi Valmieras un Dzintara ielās, kā arī uzlabojot piekļuvi apkārtējiem īpašumiem, publiskajiem infrastruktūras objektiem un uzņēmējiem. Pēc pārbūves tiks palielināta krustojuma caurlaidspēja un paaugstināta satiksmes drošība.

Rotācijas apļa būvdarbu nākamajos posmos plānota arī deviņu liepu nociršana, lai izbūvētu veloceliņus un plašākus gājēju celiņus, kā arī lai nodrošinātu pārredzamu un drošu satiksmi. Nocērtamie koki atrodas gar Valmieras ielas 2 pieguļošo teritoriju.

Lūdzam Jūsu visu sapratni un pacietību! Pēc būvdarbiem mums visiem būs iespēja izmantot visiem satiksmes dalībniekiem drošu un saprotamu satiksmes infrastruktūras objektu un baudīt vēl vienu sakoptu Cēsu pilsētas teritoriju.

Informējam par plānotajiem būvdarbu posmiem:

Darbu posmi

 

Ceļa posma slēgšanas laiks

I posms

Tiek slēgts ceļa posms uz Valmieras ielas (no krustojuma uz Valmieras virzienu). Tiek veikti apakšzemes komunikāciju izbūves darbi

18.07.2022. - 01.08.2022.

II posms

Tiek slēgts viss krustojums.

Tiek veikti gan apakšzemes komunikāciju gan virszemes ceļa būvdarbi

01.08.2022.-29.09.2022.

III posms

Krustojums tiek atvērts satiksmes (notiek ceļa klātnes šķembu seguma piebraukšana un labiekārtošanas darbi)

Tiks precizēts

IV posms

Tiek slēgts viss krustojums.

(notiek ceļu klātnes seguma sagatavošanas pēdējā kārta un asfaltseguma uzklāšana)

Tiks precizēts


Kopējās būvniecības izmaksas ir 497 744,44 EUR bez PVN. Būvdarbus veic SIA "Limbažu ceļi".
Datums: 2022. gada 29. jūlijs