Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Maija parkā stāda liepas

Maija parkā stāda liepas

Cēsu novada pašvaldība šogad iesniedza pieteikumu biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” izsludinātajā projektā “Meža dienas 2020”, kura devīze šogad ir “Meža nozare: skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai”.

Pašvaldība konkursā guva atbalstu Maija parka liepu stādījumu atjaunošanai. Pēdējo gadu laikā parkā nācies nozāģēt pāris liepas, jo tās kļuva bīstamas. Liepas auga parkā gar celiņa malu un atradās rindveida stādījumā. Projekta atbalsts ļāvis ar vēl diviem liepu stādiem atjaunot stādījumu, kuru veidojis dzejnieka Eduarda Veidenbauma vectēvs.

Atjaunot liepu stādījumu palīdzēja Cēsu skolēni, kuri pasākuma laikā arī uzzināja par koku stādīšanu, stādījumu kopšanu un parka uzturēšanu. Pašvaldības ainavu arhitekte Ieva Zicmane skolēnus iepazīstināja ar Maija parka koku sugām un dendroloģiskajiem retumiem un koku kopšanas organizēšanas darbiem. Savukārt, bijušais Cēsu virsmežzinis Māris Sestulis pastāstīja par meža ciklu - kāpēc ir regulāru jāatjauno un jāuztur mežs. Cēsu novadā kopumā meža un parku teritorijas aizņem vairāk kā 50% no teritorijas. Sanākušie skolēni arī dalījās savās zināšanās un visi kopā atzīmēja, ka ar zaļo vidi ļoti lepojas, vēlas sargāt un kopt.

Cēsu novada pašvaldība pateicas Meža attīstības fondam, Latvijas Pašvaldību savienībai un visiem projektā iesaistītajiem.

Datums: 2020. gada 16. oktobris