Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kosmosa Izziņas centrs rīkos "Moon Camp Challenge" sacensības

Kosmosa Izziņas centrs rīkos "Moon Camp Challenge" sacensības

Pirmdien, 14. decembrī, norisinājās projekta "Inovācijas centra izveidošana Cēsīs" tiešsaistes informatīvs pasākums pedagogiem par topošā Kosmosa Izziņas centra plānotajām tuvākā laika aktivitātēm.

Pasākumā piedalījās 11 skolotāji no Cēsu, Skrundas, Riebiņu, Salaspils novadiem kā arī Jelgavas un Rīgas.

Pasākumu atklāja projekta vadītājs Pauls Irbins, kurš pastāstīja, ka kosmoss ir nākamais cilvēces kolonizācijas objekts, no kura tiks iegūtas jaunas zināšanas un materiāli. Kosmoss sniegs jaunas iespējas izglītībā un karjeras izvēlē jauniešiem, jo tas nenozīmē tikai raķetes un kosmonautus, bet ietver sevī daudzas jomas – bioloģiju, ķīmiju, fiziku, elektroniku, datorzinātnes, vides zinātnes, mašīnbūvi, mehānniku, arhitektūru, dizainu, utt. Pēc tam ar prezentāciju par topošo Kosmosa Izziņas centru un tā plānoto satura piedāvājumu uzstājās projekta sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Sestule. Savukārt Edgars Bajaruns, kurš projektā atbildīgs par izglītības programmu izstrādāšanu, pastāstīja par Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) organizētajām telpiskās modelēšanas sacensībām "Moon Camp Challenge".

"Moon Camp Challange" ir EKA veidots izglītības projekts ar mērķi iedrošināt inovatīvu mācīšanās tehnoloģiju lietojumu izglītībā, lai izstrādātu Mēness apmetnes bāzes projektu telpiskās modelēšanas aplikācijās. Sacensības paredzētas trijās kategorijās skolēniem vecumā sākot no 6 līdz 19 gadiem. Komandām būs nepieciešams veikt dažādus eksperimentus un pētījumus, lai analizētu un izprastu, kā ekstrēmajā kosmosa vidē iespējams veidot apmetni uz Mēness. Izmantojamās datorprogrammas atkarībā no kategorijas ir Tinkercad vai Fusion 360. Lai nodrošinātu Latvijas skolu veiksmīgu dalību, projekts nodrošinās skolotāju apmācību un atbalstu skolām īstenošanas procesā. Paredzēts, ka skolotāju tiešsaistes apmācība norisināsies 2021.gada janvāra otrajā pusē.

Papildus paredzēta iespēja skolotājiem pieteikties uz vēl vienu atkārtotu tiešsaistes informatīvu pasākumu, kurš norisināsies 2021. gada 12 janvārī. Pieteikšanās pasākumam ŠEIT. Papildu informāciju var atrast ŠEIT.

Starptautisko sacensību "Moon Camp Challenge" reģistrācija un norise paredzēta līdz 2021. gada 25. martam.

Aktivitāte tiek finansēta un īstenota Cēsu novada pašvaldības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta Nr. NFI/IC/VIAA/2020/3 “Inovācijas centra izveidošana Cēsīs” ietvaros.

Datums: 2020. gada 16. decembris