Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts konkurss uz Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētāja amatu

Izsludināts konkurss uz Cēsu Digitālā centra valdes priekšsēdētāja amatu

Nodibinājums “Cēsu Digitālais centrs” izsludina konkursu uz nodibinājuma valdes priekšsēdētāja pozīciju (darbs uz noteiktu laiku – trīs gadiem).

Cēsu novads ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšana ir cieši saistīta ar 21. gadsimta procesiem, ko raksturo procesu digitalizācija, iedzīvotāju mūžizglītība un digitālo prasmju attīstība. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt nodibinājuma darba organizāciju;
 • Organizēt nodibinājuma finanšu pārvaldību;
 • Izstrādāt nodibinājuma vidēja termiņa attīstības un aktivitāšu plānu;
 • Nodrošināt digitālo prasmju attīstību veicinošu mūžizglītības programmu īstenošanu Cēsu novadā;
 • Iesaistīties un pārstāvēt novada intereses nacionālās politikas plānošanā, kas skar digitālās infrastruktūras un digitālo prasmju attīstību;
 • Nodrošināt sadarbību ar informācijas tehnoloģiju nozares asociācijām un pārstāvēt novada intereses;
 • Nodrošināt ārējā finansējuma piesaisti sabiedrības digitālo pratību attīstībai un arī digitālās infrastruktūras attīstībai novadā;
 • Reprezentēt nodibinājumu novada, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Prasības pretendentiem / -ēm:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz trīs gadu pieredze organizāciju vadībā;
 • pieredze politikas plānošanas dokumentu izstrādē;
 • pieredze interešu pārstāvības jomā;
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Personiskās īpašības:

 • precizitāte;
 • pašiniciatīva, atbildība;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas saskarsmes prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, inovatīvā nodibinājumā;
 • atalgojumu (2000 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • attālināta darba iespējas.

CV, pieteikuma vēstuli, kā arī izglītību un prasmes apliecinošo dokumentu kopijas iesniegt klātienē Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas  iela 4, Cēsis, Cēsu novads vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesunovads.lv  ar norādi “Digitālā centra valdes priekšsēdētājs” līdz 2022. gada 7.februārim.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: 
dome@cesunovads.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā 
www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2022. gada 27. janvāris