Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts atklāts konkurss uz Cēsu novada Sociālā dienesta vadītāja amatu

Izsludināts atklāts konkurss uz Cēsu novada Sociālā dienesta vadītāja amatu

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
izsludina atklātu konkursu uz
Cēsu novada
Sociālā dienesta vadītāja amatu

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā. Apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis, tāpēc, ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsīm augt, pievienojies mūsu komandai!

Aicinām darbā mērķtiecīgu Sociālā dienesta vadītāju, kurš spēj veiksmīgi vadīt komandu un dot ieguldījumu, attīstot sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldībā.

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām un kvalifikācijām:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālā darbā vai sabiedrības vadības zinībās vai pedagoģijā vai psiholoģijā;
 • Pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijā un ar sociālo palīdzību, sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītā jomā;
 • Pieredze un izpratne par finansēm, vispārējiem uzskaites un plānošanas principiem;
 • Pieredze darbā ar dažādām sociālajām grupām un prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas jomā;
 • Sociālās jomas normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas personāla vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, angļu valodas un/vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Stratēģiska domāšana, labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Auto transporta vadītāja apliecība (B kategorija).

Sociālā dienesta vadītāja galvenie amata pienākumi:

 • vadīt Sociālā dienesta komandu, motivējot to kopēju mērķu sasniegšanai;
 • plānot un organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams;
 • veikt sociālās vides izpēti, nosakot problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un esošo pakalpojumu uzlabošanai,
 • nodrošināt sociālā dienesta attīstības stratēģijas izstrādi un īstenošanu;
 • sniegt klientiem informāciju un konsultācijas par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām, kā arī citu informāciju, kas sekmē klientu problēmu risināšanu un savas sociālās situācijas uzlabošanu;
 • pārvaldīt iestādes finanses nodrošinot budžeta plāna izstrādi un atbilstošu tā Izpildi.

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • papildu sociālās garantijas – veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums, atvaļinājuma pabalsts;
 • stabilu atalgojumu: 2150 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • ja jaunā speciālista faktiskā vai deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas, speciālistam pastāv iespēja pretendēt uz apdzīvojamo platību;

CV (pretendenta dzīves un darba gaitas apraksts), motivētu pieteikumu, redzējums par Cēsu novada Sociālā dienesta darbu un attīstības perspektīvām (uz 1-2lpp), sūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē (Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas  iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Konkursam uz Sociālā dienesta vadītāja amatu” līdz 2024. gada 16.jūnijam.

Konkursa nolikums ŠEIT.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesunovads.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2024. gada 4. jūnijs