Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsaka idejas Vienības laukuma attīstībai

Izsaka idejas Vienības laukuma attīstībai
Cēsu novada pašvaldība drīzumā gatavojas izsludināt metu konkursu “Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde”, kura gaitā arhitekti sniegs savu redzējumu un attīstības priekšlikumus Vienības laukuma pārbūvei. Tāpēc trešdien, 11.maijā, cēsnieki tika aicināti diskutēt par Vienības laukuma attīstību - kādu to vēlētos redzēt cēsnieki.
Cēsu novada pašvaldība drīzumā gatavojas izsludināt metu konkursu “Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde”, kura gaitā arhitekti sniegs savu redzējumu un attīstības priekšlikumus Vienības laukuma pārbūvei. Tāpēc trešdien, 11.maijā, cēsnieki tika aicināti diskutēt par Vienības laukuma attīstību - kādu to vēlētos redzēt cēsnieki.

Reģionālās plānošanas eksperta Mg. hist. Krišjāņa Veitnera vadībā kopā ar sanākušajiem iedzīvotājiem tika noformulētas Vienības laukuma pamatvērtības, kuras būtu jāņem vērā arhitektiem, piedaloties konkursā. Tāpat tika meklētas atbildes uz jautājumiem – ko cēsnieki vēlas saglabāt Vienības laukumā, kas tajā trūkst un ko vēl vajadzētu uzlabot.

Kas cēsniekiem ir Vienības laukums?
Vienības laukums ir Cēsu pilsētas simboliskais centrs. Vienības laukumu veido priekšlaukums ar Uzvaras pieminekli un zaļā zona. Abas šīs zonas ir nepietiekami saistītas, tādēļ cēsnieki tās neuztver kā vienotu kopumu. Vienības laukums ir plašs, tomēr laukuma telpa ir neracionāli organizēta.

Vienības laukums ir ceļu krustpunkts, kuru ikdienā intensīvi šķērso autotransports, šeit atrodas pilsētas sabiedriskā transporta gala pietura, laukumu ikdienā šķērso daudzi gājēji, dodoties uz vecpilsētu, staciju, veikaliem, iestādēm u.c.
Vienības laukums ir ceremoniju laukums, kur norit parādes, svinīgi pasākumi pie Uzvaras pieminekļa, koncerti, sporta pasākumi u.c. Šādos gadījumos laukumā transporta kustība tiek slēgta. Laukuma centrā ik gadus tiek uzstādīta centrālā pilsētas Ziemassvētku egle, šeit norit Barikāžu atceres pasākumi. Laukuma izmēri ļauj šeit sapulcēties visiem pilsētas iedzīvotājiem.

Lielākā daļa priekšlaukuma atvēlēta autotransporta kustībai, kas organizēta ap laukuma vidū iezīmētu apli. Kā liecina ikdienas novērojumi, autotransports izmanto tikai noteiktas kustības trajektorijas, kas aizņem tikai daļu no tam atvēlētās laukuma teritorijas. Autotransporta kustība norit zināmā mērā haotiski, tomēr negadījumi šeit notiek reti, pateicoties tam, ka satiksmes dalībnieki respektē viens otru. Cēsnieki to uzskata par vērtību.

Vienības laukuma zaļo zonu veido divi savstarpēji nesaistīti laukumi ar zālienu, apstādījumiem un gar laukuma malām augošiem kokiem. Šajā zonā cēsnieki praktiski neuzturas, izņemot teritoriju ap Uzvaras pieminekli, kur esošie soliņi ir iecienīta atpūtas vieta jauniešiem, tūristiem un senioriem. Zaļajā zonā esošos kokus cēsnieki uzskata par vērtību. Ziemassvētku laikā koki tiek izrotāti ar spuldzīšu virtenēm, kas rada pilsētas centrā svētku sajūtu.

Galvenie elementi, kas raksturo laukumu cēsnieku apziņā un veido tā identitāti, ir Uzvaras piemineklis, viesnīca, veikali un aptieka, sabiedriskā transporta pietura, bankomāti un iespēja tiem ērti piebraukt, soliņi pie pieminekļa un tā apstādījumi.

Joprojām aicinām ikvienu interesentu iesniegt ierosinājumus par Vienības laukuma attīstību, sūtot ziņu "Vēstule pašvaldībai" ar tēmu "Vienības laukums".

Metu konkursa mērķis ir pievilcīgāka Cēsu pilsētvide, nodrošinot kvalitatīvu publiskās ārtelpas un tās objektu izveidošanu Vienības laukumā. Laukumu jāveido kā unikālu pilsētvides objektu – augstas estētiskās kvalitātes pilsētas centrālo laukumu, kurā prasmīgi iekļauti īpaši mākslinieciski, arhitektoniski un ainavas elementi, kas veidoti ieturēti vienotā stilā, par pamatu ņemot pilsētas vēsturisko plānojumu, vienlaicīgi nodrošinot estētisku un labiekārtotu vidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.
Datums: 2016. gada 16. maijs