Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izraudzīts jauns pagaidu ēdinātājs Cēsu novada bērnudārzos

Cēsu novada pašvaldība saņēmusi ēdinātāja SIA “Vectēvs” vēstuli par tā maksātnespējas procesa uzsākšanu. Uzņēmums līdz šim nodrošināja ēdināšanu Cēsu 1.,3.,4. un 5.pirmsskolas izglītības iestādē. Cēsu novada pašvaldība noslēgusi vienošanos ar SIA “Vectēvs“ izbeigt līgumu ar 2020.gada 19.jūniju, kas būs pēdējā pakalpojuma sniegšanas diena.

Līgums ar SIA “Vectēvs” tika noslēgts iepirkuma rezultātā 2019.gada janvārī. Līdzšinējais līguma darbības termiņš ir šī gada 31.augusts. Pašvaldības iepirkumu plānā 2020.gadam jau bija paredzēts izsludināt jaunu publisku iepirkumu ēdināšanas nodrošināšanai Cēsu novada bērnudārzos. Lai gan pavasarī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iepirkuma izsludināšana nedaudz aizkavējusies, tas tiks ievietots Elektroniskajā iepirkumu sistēmā šī gada jūnijā.

Lai nodrošinātu ēdināšanu bērnudārzos līdz līguma noslēgšanai ar iepirkumā izraudzīto ēdinātāju, Cēsu novada pašvaldība vienojusies ar SIA “Žaks – 2” par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs laikā no 25.jūnija līdz 31.augustam, saglabājot līdzšinējās vienas dienas ēdienreizes izmaksas izglītojamiem vecumā no 1,4 līdz 2 gadiem būs 2,18 EUR un izglītojamajiem no 3 līdz 6 gadu vecumam 2,78 EUR.

Vecāki aicināti slēgt līgumu par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu par laika periodu no 25.jūnija līdz 31.augustam ar SIA “Žaks – 2”, vēršoties attiecīgajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Datums: 2020. gada 16. jūnijs