Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ierobežota makšķerēšana Cēsu parku dīķos

Ierobežota makšķerēšana Cēsu parku dīķos
No šī gada septembra Cēsu novadā stājušies spēkā jauni sabiedriskās kārtības noteikumi, kuros noteikts aizliegums makšķerēt, zvejot, peldēt un peldināt dzīvniekus Cēsu novada publiskajos dīķos un strūklakās.
No šī gada septembra Cēsu novadā stājušies spēkā jauni sabiedriskās kārtības noteikumi, kuros noteikts aizliegums makšķerēt, zvejot, peldēt un peldināt dzīvniekus Cēsu novada publiskajos dīķos un strūklakās.

Makšķerēt, zvejot Peldēt Peldināt dzīvniekus
Pils parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts
Maija parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts
Avotu ielejas parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts
Dīķis Bērzaines ielā 29 aizliegts aizliegts aizliegts
Rīdzenes ciema dīķis atļauts atļauts aizliegts
Dīķis pie Līvu skolas atļauts atļauts aizliegts
Dubinska dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Tāpat pašvaldības publiskajos dīķos, ūdenstilpnēs un strūklakās aizliegts mazgāties un mazgāt veļu.
Par noteikumu neievērošanu piemērojams naudas sods no 5 eiro līdz 35 eiro.

Ar saistošo noteikumu Nr.8 "Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi" pilnu tekstu var iepazīties ŠEIT.
Datums: 2015. gada 8. septembris