Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Iedzīvotājus aicina sniegt priekšlikumus jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādē

Iedzīvotājus aicina sniegt priekšlikumus jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādē

Cēsu novada pašvaldība sākusi darbu pie Cēsu novada teritorijas plānojuma izstrādes. Plānojuma izstrādes mērķis ir radīt vienotu plānošanas dokumentu visai apvienotā novada teritorijai spēkā esošo septiņu kādreizējo novadu teritorijas plānojumu vietā. Plānojuma izstrādes gaitā tiks noteikts funkcionālais zonējums un izstrādāti vienoti apbūves noteikumi visai novada teritorijai atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Jaunajam plānojumam jāstājas spēkā līdz 2025.gada 31.decembrim.

Sākot darbu pie plānojuma izstrādes, aicinām iedzīvotājus vērsties pašvaldībā ar priekšlikumiem par teritorijas plānojumā iekļaujamajiem risinājumiem, sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības epastu dome@cesunovads.lv, iesniedzot klātienē jebkurā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem vai izmantojot latvija.lv.

Ja rodas papildu jautājumi par jaunā teritorijas plānojuma izstrādi, aicinām sazināties ar Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāju Eviju Taureni evija.taurene@cesunovads.lv vai Teritorijas plānotāju Madaru Jenerti madara.jenerte@cesunovads.lv.

Datums: 2023. gada 23. marts