Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

EK komisāre: Cēsis ir paraugs inovatīvu pakalpojumu attīstīšanai reģionos

EK komisāre: Cēsis ir paraugs inovatīvu pakalpojumu attīstīšanai reģionos

Attīstībā vērstais skats un piedāvātie inovatīvie pakalpojumi, piemēram, daudzfunkcionālais atbalsta centrs “Pērle” vai topošais Kosmosa izziņas centrs veido Cēsu novadu kā paraugu reģionālajai attīstībai, vizītē Cēsīs akcentēja Eiropas Komisijas Kohēzijas un reformu komisāre Elīza Ferreira (Elisa Ferreira).

Apmeklējuma laikā komisāre tikās ar Cēsu novada vadību, tika iepazīstināta ar novada vēsturi un nākotnes plāniem, kā arī viesojās pērn Latvijas Arhitektūras gada balvu saņēmušajā atbalsta centrā “Pērle”, kas ir pilotprojekts deinstitucionalizācijas norisēm Cēsu novadā.

“Lai arī vizīte bija neilga, šī ir svarīga iespēja darīt zināmu Cēsu novada balsi Eiropas mērogā,” uzsvēra Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, piebilstot, ka “saruna bija vienlīdz gan par paveikto, gan par izaicinājumiem, kurus ir būtiski izcelt – domājot par nākamajiem plānošanas periodiem un Kohēzijas fonda sadalīšanas principiem, kur izteicām arī savus priekšlikumus. Bet diskutējām arī par pavisam praktiskām tēmām, piemēram, mums tik pašsaprotama un nepieciešama lieta kā šķeldas izmantošana apkurē nupat jau Eiropas līmenī netiek vērtēta viennozīmīgi, tāpēc ir būtiski, ka savu viedokli un datus esam prezentējuši atvērtā dialogā”.

Domes vadība, priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, iepazīstināja komisāri ar izaicinājumiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu industriju attīstību sazobē ar potenciālu Gaujas Nacionālajam parkam kļūt par pirmo bioreģionu Latvijā. Tāpat tika skatīti Administratīvi teritoriālās reformas, pakalpojumu grozu izlīdzināšanas, mājokļu pieejamības, saimnieciskie, enerģētikas un kurināmā, “Bauhaus”, reģionālās attīstības un projektu finansējuma piesaistes jautājumi.

Atbalsta centrā “Pērle” komisāre tika iepazīstināta ar centra darbu, klientiem, piedāvātajām iespējām, aktivitātēm un kopējo sociālā atbalsta politiku un norisēm Cēsu novadā.

Pēc komisāres teiktā, katra pašvaldība un reģions Eiropas kontekstā ir dažāds, tāpēc būtiski katram no tiem saglabāt savu unikalitāti un iespēju lemt par fondu līdzekļu sadalījumu lokāli nevis Briseles vai nacionālo galvaspilsētu līmenī, lai tie tiktu investēti vispiemērotākajā veidā.

“Šī ir burvīga iespēja iepazīties ar balsīm un viedokļiem no visas Eiropas, un šādas vizītes ir vērtīgas, lai redzētu labās prakses piemērus Eiropas Savienības mērogā, un Cēsīs tādas noteikti ir. Novērtējam gan novadā paveikto ar ilgtermiņa attīstības plāniem, gan veiksmīgo reakciju, piemēram, uzņemot simtiem Ukrainas civiliedzīvotāju, gan uz demokrātijas procesiem un iedzīvotājiem fokusēto klientu servisu. Tas parāda elastību un tālredzību domāšanā, kas ir Eiropas reģionu ilgtspējas pamatā,” vizītes noslēgumā rezumēja Elīza Ferreira.

Datums: 2023. gada 2. februāris