Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Darbs Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi" vadītājam

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāju.

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam izglītības iestādes vadītāju, kurš spētu veiksmīgi vadīt izglītības iestādes darbu.

Nepieciešamās kvalifikācijas prasības:

 • uz pretendentu nav attiecināmi Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams pedagoģijā un/vai izglītības vadībā);
 • vismaz 3 gadu darba pieredze izglītības (vēlams pirmsskolas) jomā vai izglītības vadības darbā;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; 
 • pretendentam ir izpratne par izglītības darba organizēšanu, tajā skaitā izpratne par budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 • vēlama pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā;
 • prasmes darbā ar biroja programmatūru, t.sk, datu bāzēm un izglītības iestādes darbības organizēšanai izveidotajām datu bāzēm;
 • labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • vēlama autovadītāja apliecība.

Mēs Tev uzticēsim:

 • plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību;
 • vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos un viņu likumīgos pārstāvjus;
 • radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei;
 • nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
 • nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālā izmantošanā;
 • plānot un organizēt skolas saimniecisko un finansiālo darbību;
 • pārstāvēt iestādes intereses.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu Cēsīs;
 • iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
 • atalgojumu (1388,00 EUR mēnesī bruto) līdz 31.08.2022. saskaņā ar tarifikāciju;
 • sociālās garantijas (pabalsts aizejot atvaļinājumā, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums no 3 darba dienām) un tehnisko nodrošinājumu.

Konkursa nolikums ŠEIT.

Pieteikuma vēstuli, CV, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un iestādes attīstības vīziju līdz 2 A4 lpp sūtiet uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi „Konkursam uz Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāja amata vakanci” vai arī sūtot pa pastu (Cēsu novada pašvaldība, Raunas  iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) līdz 2022. gada 6.jūlijam. Tālrunis uzziņām 68804472.

Informējam ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Cēsu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raunas iela 4, Cēsis, LV - 4101.

Datums: 2022. gada 21. jūnijs