Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novadam vienoti norēķinu un ziedojumu rekvizīti

No 2022.gada 1.janvāra Cēsu novadam vienoti norēķinu un ziedojumu rekvizīti.

Cēsu novada pašvaldība
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Reģ.Nr. 90000031048

Konti maksājumiem
LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 visiem maksājumiem izņemot NĪN
LV34 UNLA 0055 0004 7818 2 SEB NĪN maksājumiem
LV36 HABA 0001 4020 3883 7 visiem maksājumiem izņemot NĪN
LV71 HABA 0551 0519 4573 1 HABA NĪN maksājumiem
LV60 PARX 0002 6785 6001 7 visi maksājumi
LV73 RIKO 0002 0131 0575 1 visi maksājumi
LV23 LPNS 0004 1034 4533 1 visi maksājumi, iespējams veikt skaidrā naudā

Ziedojumiem
LV82 UNLA 0050 0026 9190 1
LV45 HABA 0551 0078 6464 6

Norēķiniem ar Cēsu novada pašvaldību izmanto e-pastu: rekini@cesis.lv

Datums: 2022. gada 3. janvāris