Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru.

Meklējam izglītības iestādes vadītāju, kurš spētu veiksmīgi vadīt izglītības iestādes darbu, profesionāli ieviešot Izglītības attīstības pamatnostādnes.

Nepieciešamā kvalifikācija:

 • augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilstoši Izglītības likumā pedagogiem noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un/vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis vai Izglītības pārvaldes nodaļas darbinieks, kura amata pienākumos ietilpa izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai kontrole);
 • zināšanas un pieredze izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas un pieredze izglītības un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus, strādāt komandā.
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī.

Mēs Tev uzticēsim:

 • plānot un vadīt izglītības iestādi un tās attīstību;
 • vadīt un kopējam mērķim motivēt darbiniekus un pedagogus, izglītojamos un viņu likumīgos pārstāvjus;
 • radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei;
 • nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
 • nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā un resursu racionālā izmantošanā;
 • pārstāvēt iestādes intereses.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku, atbildīgu un uz attīstību vērstas iestādes vadītāja darbu Cēsīs;
 • iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot inovatīvas idejas;
 • atalgojumu (1457 EUR mēnesī );
 • sociālās garantijas (pabalsts aizejot atvaļinājumā 35% apmērā no mēnešalgas, veselības apdrošināšana, papildatvaļinājums no 3 darba dienām) un tehnisko nodrošinājumu;

Papildu informācija

Konkursa nolikums ŠEIT, sīkāka informācija par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju ŠEIT.

Pieteikuma anketu un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtiet uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts Ģimnāzijas direktors” līdz 2020. gada 24. aprīlim.

Datums: 2020. gada 3. aprīlis