Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā datu analīzes speciālistu

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā datu analīzes speciālistu
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Centrālās administrācijas Attīstības un būvniecības pārvalde
aicina darbā
datu analīzes speciālistu
(darbs uz darbinieka prombūtnes laiku)
 
Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
Datu analītiķa amata mērķis - sistemātiski apkopot, analizēt, pētīt un attēlot daudzdimensionālus datus, izmantojot dažādus rīkus pārskatu veidošanā, lai piedalītos inovatīvu projektu īstenošanā un jaunu pakalpojumu radīšanā iedzīvotājiem, kas paaugstinātu Cēsu novada pašvaldības efektivitāti, veicinot datos balstītu lēmumu pieņemšanu Cēsu novada domē.
 
Galvenie amata pienākumi:
 • Analizēt dažādus sociālekonomiskos, uzņēmējdarbības, transporta, iedzīvotāju mobilitātes, īpašumu apsaimniekošanas darba un rezultātu efektivitātes datu avotus, izmantojot dažādas informācijas sistēmas, tai skaitā ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS), lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības organizācijas inteliģenci, un nodrošinātu datos balstītu lēmumu pieņemšanu.
 • Veidot datu modeļus un vizualizēt skaitlisko informāciju dažādos pārskatos.
 • Piedalīties datu pārvaldībā, izveidot/atjaunot un pārvaldīt pamatdatus, metadatus un atsauces datus Cēsu novada pašvaldības darba kvalitātes, ražīguma un efektivitātes jomā.
 • Ieviest ĢIS risinājumus pašvaldības ikdienas darbā, veidot pārskatus, publicēt un pielāgot atbilstoši organizācijas prasībām.
 • Nodrošināt regulāru un sistemātisku atvērto datu publiskošanu Cēsu novada pašvaldībai.
 • Sekot līdzi industrijas attīstībai un jaunajiem produktiem, patstāvīgi iepazīties ar jaunumiem savā specialitātē, veikt nepārtrauktu pašizglītošanos un celt kvalifikāciju.
 
Prasības pretendentiem / -ēm:
 • Augstākā izglītība (vēlams ekonomikā, socioloģijā, statistikā vai matemātikā, var būt pēdējo kursu students/te) un/vai profesionālās pilnveides izglītība datu apstrādē un analīzē.
 • Līdzīga iepriekšējā darba pieredze un prasme apstrādāt lielu datu apjomu.
 • Labas komunikācijas prasmes mutiski un rakstiski.
 • Padziļinātas zināšanas darbam ar MS Excel.
 • Zināšanas un prasmes ar analītiskajiem un ziņošanas/vizuālajiem (BI) risinājumiem.
 • Zināšanas un prasmes ĢIS izmantošanā tiks uzskatītas par priekšrocību.
 
Personiskās īpašības:
 • Analītiskā un loģiskā domāšana.
 • Punktualitāte, augsta precizitāte un atbildības sajūta darba pienākumu izpildē.
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu laiku.
 • Labas saskarsmes un sadarbības prasmes.
 • Izcila uzmanība detaļām un problēmu risināšanas prasmes.
 • Iniciatīva.
 
Mēs piedāvājam:
 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā.
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes.
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam.
 • stabilu atalgojumu (1093 EUR pirms nodokļu nomaksas).
 • attālinātā darba iespējas.
 
CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Datu analīzes speciālists” līdz 2021.gada 30.novembrim.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.
"Informācija par personas datu apstrādi.
 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.
 
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".
Datums: 2021. gada 13. novembris