Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada iestāžu darbs ierobežojumu laikā

Ievērojot epidemioloģisko stāvokli valstī un Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus, vairākas izglītības, sporta, kultūras u.c. iestādes un kolektīvi līdz tālākam rīkojumam mainījušas savu darba režīmu.

Izglītība

Vispārējās izglītības iestādes:

 • No  26.oktobra līdz 30.oktobrim 1.- 6.klašu skolēni mācās klātienē* skolā, 7.- 12.klašu skolēni mācās attālināti.
 • No 17.oktobra līdz 6.novembrim visi interešu izglītības pulciņu nodarbības skolās notiek attālināti vai individuāli, vai grupā, ja interešu izglītības nodarbība tiek īstenota tādā pašā bērnu sastāvā vienas klases un iestādes ietvaros. Deju kolektīvu nodarbības nenotiks.
 • Tiem bērniem, kuri saņem brīvpusdienas, tiks organizēta pārtikas paku saņemšana, sadarbojoties skolām un to ēdinātājiem.
 • Dienesta viesnīca Saules ielā 23 turpina strādāt ierastajā režīmā.

* Mācību režīmu nosaka skolu vadība

Cēsu pilsētas Mākslas skola

 • Visas nodarbības tiek organizētas attālināti.
 • Savlaicīgi vienojoties ar pedagogu, nodarbība tiek organizēta individuāli, ja audzēknim nepieciešami tādi tehniskie risinājumi darba izpildei, kas nav pieejami mājās.

Cēsu pilsētas Sporta skola

 • Visas sporta nodarbības notiek ārtelpās. Audzēkņiem nebūs pieejamas garderobes, lai pārģērbtos - ne pirms, ne pēc nodarbības. Tāpēc rūpīgi jāpārdomā apģērba izvēli.
 • Nodarbību ilgums tiek pielāgots vietas izvēlei, nodarbības saturam un laika apstākļiem.
 • Pēc vajadzības un trenera ieskatiem, ievērojot visus drošības pasākumus un savlaicīgi saskaņojot, tiek organizētas arī individuālās nodarbības.
 • Izvērtējot situāciju, atsevišķas nodarbības tiek organizētas attālināti kā uzdevums patstāvīgai izpildei.
 • Sporta sacensības nenotiek.
 • Nodarbībās (arī ārtelpās) aizliegts piedalīties personām, kuras nav tieši iesaistītas nodarbības organizēšanā un norisē un kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

 • Pēc rudens brīvlaika nodarbības notiek gan attālināti, gan individuāli.
 • Savstarpēji vienojoties ar pedagogu, individuālās nodarbības tiek plānotas 20 minūšu garumā konsultāciju veidā par konkrētā uzdevuma izpildi.
 • Detalizētāka informācija tiks publiskota iestādes mājas lapā http://www.cbjc.lv pēc 21.oktobra.

 

Sports

 • No 19.oktobra uz trim nedēļām slēgtas sporta zāles Pūces un Lapsu ielā.
 • Piebalgas ielas sporta komplekss turpina darbu distancētu individuālo treniņu režīmā.
 • Stadions turpina jau ierasto āra sportošanas darba režīmu, taču ģērbtuves slēgtas.
 • Tas pats attiecas arī uz slēpošanas un biatlona centru "Cēsis".
 • Skrējiens "Cēsu rudens" atcelts.

 

Kultūra un tūrisms

 • Cēsu Vēstures un Mākslas muzejs turpina darbu ierastajā režīmā. Vienlaikus visiem apmeklētājiem no 13 gadu vecuma obligātas sejas maskas, kuras, ja nepieciešams, varēs iegādāties pils apmeklētāju centrā.
 • Gan muzeja, gan pilsētas gidi strādā ar sejas maskām, ievērojot nepieciešamo distanci.
 • Ierastajā 11.novembra godināšanā nenotiks iedzīvotāju lāpu gājiens un atsevišķi organizētas pulcēšanās pie Skolnieku rotas pieminekļa, Lejas kapos vai Pils parkā, tomēr katram būs iespēja visas dienas garumā atstāt savu iedegto svecīti jau ierastajā Latvijas gaismas kontūrā.
 • Amatiermākslas kolektīvi mēģinājumu iespējas risina individuāli. Koncerti atļauti, ja tajos nepiedalās dažādu kolektīvu dalībnieki.
 • Iepriekš izsludinātā restorānu nedēļa notiks, kā plānots – ar sešu restorānu dalību, taču būs nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās un rezervācija.
 • Koncertzāle "Cēsis" turpina kino seansus un koncertus, ievērojot nepieciešamo piesardzību.
   

Cēsu klīnika

 • No 1.oktobra aizliegta pacientu apmeklēšana stacionārā.
 • Īss apmeklējums var tikt atļauts pie guloša pacienta, iepriekš saņemot ārstējošā ārsta atļauju, kurš izvērtēs apmeklējuma nepieciešamību.
 • Tāpat bērnus līdz 14 gadu vecumam var apmeklēt viens no vecākiem.
 • Tuvinieki var nodot sūtījumus pacientiem darba dienās plkst.8-18 Cēsu klīnikas garderobē vai brīvdienās - NMP un uzņemšanas nodaļā.
   

Pašvaldības darbs

 • Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs (KAC) Raunas ielā 4 strādā ierastajā darba laikā un režīmā.
 • Taču, ja klients vēlas satikt konkrētus pašvaldības speciālistus – piemēram, Būvvaldē, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē u.c. – nepieciešams iepriekš sazināties un pieteikt tikšanos elektroniski vai telefoniski, vai ar KAC palīdzību.
 • Klientus klātienē apkalpo arī Vaives pagasta pārvaldē, Rīdzenes bibliotēkā (Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Cēsu novads), taču klientus lūdzam vizīti iepriekš pieteikt, zvanot uz tālruni 26687719.
 • Pašvaldības pakalpojumus iespējams saņemt elektroniski, iesniegumus nosūtot vai nu uz e-pastu dome@cesis.lv, vai izmantojot https://epakalpojumi.cesis.lv/, vai iesniedzot iesniegumu portālā Latvija.lv. Arī telefoniski sniegta informācija tiks reģistrēta kā iesniegums – KAC telefona numurs 64161800.
 • Cēsu novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa turpinās pieņemt klientus, lai nodrošinātu dzimšanas, miršanas u.c. neatliekamu iesniegumu reģistrāciju. Plānotās laulību ceremonijas, saskaņojot ar pieteicējiem, tiek vai nu pārceltas, vai notiek ar ierobežotu viesu skaitu. Arhīva izziņām aicinājums iespēju robežās pieteikties elektroniski - dzimtsaraksti@cesis.lv.
 • Cēsu novada Pašvaldības policija turpina darbu ierastajā režīmā.
   

Pašvaldības iestāžu darbs

 • Cēsu Centrālā bibliotēka klātienē apmeklētājus apkalpo darbadienās no plkst. 10.00 līdz 18.00. Apmeklējot bibliotēku, personām no 13 gadu vecuma obligāti nepieciešams lietot sejas masku. Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes reizi dienā.
 • Cēsu tirgus turpina darbu kā līdz šim. Uz visiem tirgotājiem attiecināmas stingrākas higiēnas un dezinficēšanas prasības, par kurām tie informēti individuāli. Svarīgākā informācija un prasības izvietotas arī uz visām tirgus paviljona durvīm. Tirgus rīkotie pasākumi notiek, ievērojot vīrusa ierobežošanas pasākumus.
 • No 5.oktobra uz nenoteiktu laiku apmeklētājiem slēgts Cēsu pilsētas pansionāts. Apmeklētājiem joprojām ir iespēja nodot tuviniekiem paciņas. Tiks pieņemti pienesumi tikai oriģināli fasētā iepakojumā. Lūgums pienesumos izvēlēties produktus, kas ātri nebojājas, kā arī nenest augļus, ogas u.t.t.
   

Atbalsts

Pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" un Cēsu novada bāriņtiesa klientus klātienē apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

Vienoties par pierakstu Sociālajā dienestā iespējams, zvanot pa tālruņiem:

 • Sociālās palīdzības organizatori: 64122908; 64127745
 • Ģimeņu atbalsta nodaļas sociālie darbinieki: 26634316; 29327436
 • Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām sociālie darbinieki: 26357317; 2026331

Bāriņtiesas pieraksts: 64127891; 27806030; info.barintiesa@cesis.lv.

Tiek nodrošināta iespēja atstāt iesniegumus un klientus apkalpo arī telefoniski. Sociālā dienesta klienti tāpat kā iepriekš turpina saņemt mājas aprūpes, nakts patversmes u.c. pakalpojumus.

Datums: 2020. gada 15. oktobris