Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu muzejā norisinās muzeoloģijas skola

Cēsu muzejā norisinās muzeoloģijas skola
Šonedēļ no 5.jūnija līdz 10 jūnijam Cēsu Vēstures un mākslas muzejā norisinās starptautiskā Baltijas muzeoloģijas skola, kura pulcina savas jomas profesionāļus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Gruzijas un Nīderlandes. Cēsu muzejs kā norises vieta, pēc Muzeoloģijas skolas organizatores Anitas Jirgensones vārdiem, ir izvēlēta tāpēc, ka muzejs pēdējos gados ir piedzīvojis daudzas pārmaiņas, renovēta muzeja ēka Cēsu Jaunā pils, izveidota interaktīva ekspozīcija un norisinās arī aktīvs zinātniski pētnieciskais darbs. Tā ir bijusi iespēja ne tikai starptautiskajiem dalībniekiem, bet arī pasaulē atzītiem muzeoloģijas ekspertiem, lektoriem parādīt modernu, mūsdienīgi domājošu Latvijas muzeju – Cēsu Vēstures un mākslas muzeju – tā A. Jirgensone.
Šonedēļ no 5.jūnija līdz 10 jūnijam Cēsu Vēstures un mākslas muzejā norisinās starptautiskā Baltijas muzeoloģijas skola, kura pulcina savas jomas profesionāļus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Gruzijas un Nīderlandes. Cēsu muzejs kā norises vieta, pēc Muzeoloģijas skolas organizatores Anitas Jirgensones vārdiem, ir izvēlēta tāpēc, ka muzejs pēdējos gados ir piedzīvojis daudzas pārmaiņas, renovēta muzeja ēka Cēsu Jaunā pils, izveidota interaktīva ekspozīcija un norisinās arī aktīvs zinātniski pētnieciskais darbs. Tā ir bijusi iespēja ne tikai starptautiskajiem dalībniekiem, bet arī pasaulē atzītiem muzeoloģijas ekspertiem, lektoriem parādīt modernu, mūsdienīgi domājošu Latvijas muzeju – Cēsu Vēstures un mākslas muzeju – tā A. Jirgensone.

Šogad Baltijas muzeoloģijas skolā pieaicināti tādi pasaulē atzīti muzeoloģijas jomas eksperti, profesionāļi kā Elizabete Tītmeijere, Leontīne Meijere-van Menša un Peters van Menšs.

Elizabete Tītmeijere ir Eiropas Kultūru muzeja (Berlīne) direktore. Viņa ir studējusi sociālo antropoloģiju, Eiropas etnoloģiju un socioloģiju un strādājusi Etnoloģijas muzejā (Berlīne) par Eiropas departamenta un Krājuma nodaļas vadītāju. No 2000. līdz 2012. gadam viņa ieņēma Eiropas Kultūru muzeja direktora vietnieces un vecākās kuratores amatu.

Leontīne Meijere-van Menša ir Eiropas Kultūru muzeja (Berlīnē) direktora vietniece. Viņa ir bijusi socioloģijas un kultūras menedžmenta pasniedzēja Viadrinas Eiropas Universitātē (Frankfurte pie Oderas) un mantojuma teorijas un profesionālās ētikas pasniedzēja Reinvarda Akadēmijā (Amsterdama). L.Meijere-van Menša ir ICOM Starptautiskās Krājuma veidošanas komitejas (COMCOL) valdes priekšsēdētāja un regulāra vieslektore Vircburgas universitātē.
Peters van Menšs ir ārštata muzeologs. Viņš ir bijis ilggadējs Reinvarda Akadēmijas (Amsterdama) Mantojuma studiju un muzeoloģijas programmas profesors, kā arī profesors Viļņas Universitātē un Bergamo Universitātē. Sadarbībā ar Leontīni Meijeri-van Menšu viņš izveidojis un vada Centrāleiropas Muzeoloģiskās reflektācijas un pētniecības centru Ziemeļbohēmijā. Viņš ir aktīvs ICOM Ētikas komitejas loceklis.

Tradīcija ik vasaru organizēt Baltijas Muzeoloģijas vasaras skolu aizsākta 2004.gadā. Katru gadu skolas norises vieta mainās – vienu gadu tā norisinās kādā no Latvijas muzejiem, nākamo – Igaunijas, aiznākamo – Lietuvas. Skolas mērķis ir attīstīt un stiprināt muzeoloģisko domāšanu Baltijas valstīs, lai, sasaistot praksi ar teoriju, muzeji kļūtu profesionālāki, mūsdienīgāki un pieejamāki sabiedrībai. Muzeoloģijas skolā tiek piedāvāts izcilu, starptautiski atzītu muzeoloģijas lektoru skatījums uz muzeju, tā vietu sabiedrībā un darbības problēmām. Dalībnieki ir Baltijas un citu valstu muzeju darbinieki, kuri interesējas par muzeju prakses un teorijas saistību, kā arī muzeoloģijas lomu ar praktisko darbu saistītu lēmumu pieņemšanā. Piedalīšanās Baltijas Muzeoloģijas skolā ir iespēja ne vien tikties un diskutēt ar starptautiskām autoritātēm, bet arī iepazīt Baltijas valstu muzejus un dibināt jaunus kontaktus ar skolas dalībniekiem. Baltijas Muzeoloģijas skola ir Baltijas valstu ilgtermiņa sadarbības projekts muzeju darbinieku tālākizglītībā, kas paredz ik gadu īstenot nedēļu ilgu mācību programmu kādā no muzeja darba aspektiem, saistot praksi ar muzeju teoriju, tas ir starptautisks projekts, tāpēc mācības notiek angļu valodā.
Datums: 2016. gada 9. jūnijs