Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu klīnikai piešķirts finansējums energoefektivitātes uzlabošanas projektam

Cēsu klīnikai piešķirts finansējums energoefektivitātes uzlabošanas projektam

Lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Cēsu klīnika" diagnostikas korpusa ēkā atbilstoši Cēsu novada attīstības programmai, 24.maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstījusi līgumu ar Cēsu klīniku par finansējuma piešķiršanu gandrīz 1,1 miljona eiro apmērā. Ar šo finansējumu būs iespējams realizēt jau sākto, ERAF līdzfinansēto projektu “Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana”, projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/015.

“Pēdējais gads Cēsu klīnikai ir bijis lielu pārmaiņu laiks, kad paralēli sarežģītajai epidemioloģiskai situācijai esam veiksmīgi virzījuši vispirms viena un tad jau divu lielu attīstības projektu īstenošanu, kuru gaitā Cēsu klīnikas ārstniecības vide un infrastruktūra tiek būtiski uzlabotas. Plānojot un īstenojot šos projektus, tiecamies vadīties pēc Eiropas medicīnas iestāžu vispārpieņemtajiem standartiem un labās prakses, lai spētu nodrošināt mūsdienīgu un drošu vidi pacientiem un darbiniekiem”, uzsver Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa.

Ar nozīmīgu Cēsu novada pašvaldības finansiālu un konsultatīvu atbalstu darbs pie energoefektivitātes projekta īstenošanas sākts jau 2020. gada jūnijā un to plānots pilnībā pabeigt līdz 2021. gada novembrim. Šim nolūkam tiek veikta virkne aktivitāšu: fasādes, cokola, pārsegumu siltumizolēšana, stikla bloku mūra pārbūve kāpņu telpās, ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas viedās vadības uzstādīšana un saules elektrostacijas izbūve – 216 monokristālisko saules paneļu uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai klīnikas vajadzībām.

“Cēsu klīnikas ēka tika nodota ekspluatācijā pirms gandrīz 50 gadiem un kopš tā laika nav veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi diagnostikas korpusā. Ēkas enerģijas patēriņš vairs neatbilda pat minimālām energoefektivitātes prasībām. Ievērojamie siltuma zudumi prasīja lielus finanšu resursus siltuma nodrošināšanai. 2020. gada jūnijā tika veikts ēkas tehniskais apsekojums, kas uzrādīja 46% apsekoto elementu tehnisko nolietojumu un ko apstiprināja arī energosertifikāta dati. Ieviešot projektu, tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu, kā arī padarot Cēsu klīnikas ēku gan vizuāli pievilcīgāku, gan mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām un prasībām atbilstošu”, komentē Cēsu klīnikas projekta vadītāja Taiga Galeja Gruntmane.

Atgādinām, ka kopš 2020.gada novembra notiek pārbūves darbu fāze ERAF finansētajam projektam “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē", projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/019, kura ietvaros tiek veikta iekšķīgo slimību nodaļas infrastruktūras atjaunošana un pārbūve ārstniecības korpusa 4.un 5. stāvā, divu liftu nomaiņa un medicīnas tehnoloģiju iegāde.

Projekta “Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana” izmaksas ir 1 088 715.92 EUR, t.sk. 730 000 EUR jeb 67,05 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un 358 715.92 jeb 32,95% – Cēsu novada pašvaldības finansējums.

Datums: 2021. gada 31. maijs