Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu klīnikā turpināsies modernizācijas darbi

Cēsu klīnikā turpināsies modernizācijas darbi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprinājusi Cēsu novada pašvaldības sagatavoto projektu investīciju “Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem”, kura mērķis ir pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem, veicot Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūvi. Tā ietver Ārstniecības korpusa 3.stāva - Ambulatorās nodaļas ar dienas stacionāru un rehabilitāciju, 2.stāva - Ķirurģijas nodaļas, 1.stāva Ambulatorās pediatrijas kabinetu pārbūvi (2. un 3.būvniecības kārta).

Lai realizētu apstiprināto projektu, Cēsu novada dome lēmusi par jauna sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika”, lai tā turpinātu projekta ieviešanu.

Kopējās investīcijas plānotas 1 412 901 EUR bez PVN.

SIA “Cēsu klīnika” ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā pašvaldības kontrolē. Klīnika sniedz   veselības   aizsardzības   pakalpojumus   gan   Cēsu novada,   gan Vidzemes reģiona iedzīvotājiem. Atbilstoši Veselības ministrijas normatīviem, klīnika ir stabila 3.līmeņa   slimnīca   ar   lielu   nozīmi   Vidzemes   reģiona   veselības   aprūpes   sistēmā.

Datums: 2022. gada 21. jūnijs