Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu klīnika īstenojusi pēdējo gadu laikā vērienīgāko attīstības projektu

Cēsu klīnika īstenojusi pēdējo gadu laikā vērienīgāko attīstības projektu

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Vidzemes reģionā, Cēsu klīnikā īstenots pēdējo gadu laikā nozīmīgākais attīstības projekts, kurā investēti kopumā gandrīz 4,79 miljoni eiro un galvenais akcents likts uz ārstniecības vidi. Līdz ar uzlabojumu veikšanu Cēsu klīnika ir kļuvusi skaistāka, modernāka, ar mājīgu, ērtu un drošu vidi pacientiem un darbiniekiem. Tas ir svarīgs ieguvums ne tikai Cēsu novada, bet arī Vidzemes reģiona iedzīvotājiem kopumā.

Piektdien, 10.decembrī, ar svinīgu iekšķīgo slimību nodaļas telpu atklāšanu ārstniecības korpusa 4. stāvā tika atzīmēts projekta aktivitāšu noslēgums, kurā piedalījās veselības ministrs Daniels Pavļuts, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa, Vidzemes slimnīcas valdes loceklis Andis Krūmiņš, kā arī galvenie sadarbības partneri.

Projekta ietvaros atjaunotas inženiertehniskās komunikācijas visā ārstniecības korpusā, kas bija kritiski novecojušas, pilnībā pārbūvēta iekšķīgo slimību nodaļa 4. un 5. stāvā, uzstādīti divi jauni lifti, kā arī iegādāta virkne būtisku, modernu medicīnisko tehnoloģiju kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Cēsu klīnikā un Vidzemes slimnīcā. Papildus par Cēsu klīnikas klīnikas līdzekļiem pagrabstāvā izbūvētas mūsdienīgas, epidemioloģiskām prasībām atbilstošas darbinieku ģērbtuves.

Atklājot jaunās telpas, veselības ministrs Daniels Pavļuts vērsa uzmanību uz to, cik būtiski ir nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un tehnoloģiskajām iespējām atbilstošu medicīnisko palīdzību visā Latvijas teritorijā, īpaši domājot par pakalpojumu pieejamību mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām: “No Cēsu klīnikas attīstības ieguvēji būs gan vietējie pilsētas iedzīvotāji, kuri varēs saņemt mūsdienu prasībām atbilstošu aprūpi tuvāk mājām, gan visi vidzemnieki. Un tas iespējams arī, pateicoties ciešajai sadarbībai ar Vidzemes slimnīcu.”

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs uzsvēra, ka Cēsis ir nospraudušas mērķi kļūt par izcilu vietu dzīvei, un veselība ir viens no dzīves kvalitātes galvenajiem rādītājiem: “Vesels, aprūpēts cilvēks ir Cēsu novada prioritāte. Līdz ar to ir svarīgi, ka lielā, apvienotā novada centrā varam sniegt pieejamu, kvalitatīvu un mūsdienīgu veselības aprūpes pakalpojumu. Modernizēta Cēsu klīnika, kas piesaista arvien vairāk spēcīgu speciālistu un nodrošina arvien plašāku pakalpojumu klāstu, ir atslēga tam, lai novads turpinātu attīstīties kā izcila vieta dzīvei.”

Komentējot paveikto, Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa pauda gandarījumu par sasniegto rezultātu un pateicību visiem projektā iesaistītajiem, kas darīja iespējamu veiksmīgu projekta norisi tik sarežģītā epidemioloģiskā situācijā, kad bija jāapvieno vērienīgus pārbūves darbus ar ārstniecību: “Šis ir nozīmīgs brīdis klīnikas attīstībā, kad varam arī vizuāli parādīt tās pārmaiņas, kuru ieviešanā pēdējo gadu laikā ieguldīts daudz darba. Lai tuvotos mērķim nodrošināt mūsdienīgu diagnostiku un ārstēšanu, modernizēti procesi, piesaistīti jauni speciālisti, iegādātas tehnoloģijas. Pārbūves projekts ir bijis lielākais izaicinājums visam mūsu kolektīvam, jo tika īstenots līdz šim nepiedzīvotas krīzes situācijā. Tāpēc no sirds pateicamies katram darbiniekam par atbildīgu ikdienas pienākumu veikšanu, arhitektiem, būvniekiem un citiem partneriem, kuri mūsu ieceres ir palīdzējuši realizēt tik augstā līmenī un plānotajos termiņos. Lai ārstniecības korpusa pārbūvi varētu pabeigt pilnībā, ir izstrādāts tehniskais projekts arī 2. un 3. stāvam. Tāpēc darbs pie klīnikas modernizācijas būs mūsu prioritāte arī nākamajā gadā.”

Projekts* tika sākts 2018. gada nogalē, kad Cēsu klīnika un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ar attiecināmajām izmaksām

1 394 049,00 eiro apmērā. Projektu līdzfinansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 85% apmērā, un 9% bija valsts budžeta finansējums. Pārējo nepieciešamo summu Cēsu klīnika nodrošināja no saviem līdzekļiem. Kopējās projekta izmaksas ir 4 787 298,14 EUR.

Ārstniecības korpusa pārbūves darbi tika veikti saskaņā ar arhitektu biroja SIA “NAMS” izstrādāto būvprojektu. Arhitektu stiprā puse ir lielā pieredze mūsdienīgu, Eiropas standartiem un labajai praksei atbilstošu ārstniecības iestāžu projektēšana, lai telpas būtu funkcionālas, ērtas gan no medicīniskā viedokļa, gan radītu mājīgu un estētisku vidi pacientiem.

Arhitektu biroja SIA “Nams” valdes loceklis Māris Malahovsis uzskata: “Ārstniecības iestādei ir ļoti īpaša funkcija. Tā skar sfēru, kas ir katra pamats – veselību. Ik mirkli, kas pavadīts ārstniecības iestādē cilvēks ir emocionāli jāatbalsta, stiprinot drošuma sajūtu. Tam nepieciešams gan profesionāls personāls, gan teicamas iekārtas, gan vide, kas caur sajūtām, tieši ietekmē pacienta emocionālo stāvokli. Esam likuši lietā ilggadējo projektēšanas pieredzi, lai izveidotu semantiski atbilstošu, vitālu telpu, kas veicina veseļošanos, stiprinot garu caur labām sajūtām.”

Būvniecības darbu veikšanai tika piesaistīts pieredzējis uzņēmums SIA WOLTEC. Valdes priekšsēdētājs Edijs Purmalis komentē pārbūves darbus: “Būvuzņēmumu WOLTEC ar Cēsīm saista senas un draudzīgas saites. Daudzu gadu garumā diezgan regulāri mums ir bijis tas gods piedalīties Cēsu pilsētas attīstībā. Un klīnikas pārbūves projekts ir šīs lieliskās sadarbības patīkams turpinājums. Godīgi jāatzīst, ka objekts nebija no vieglākajiem. Veikt plaša apjoma nopietnus būvdarbus strādājošā institūcijā, it sevišķi, ja tā ir ārstniecības iestāde, mums visiem bija liels izaicinājums. Par laimi, pateicoties visas projekta komandas, ar klīnikas vadību priekšgalā, profesionalitātei mums izdevās realizēt nospraustos mērķus augstā kvalitātē un definētajos termiņos. Vēlos pateikt vislielāko paldies visām projektā iesaistītajām pusēm. Ļoti ceru, ka mūsu uzņēmuma un Cēsu pilsētas labo sadarbību nākotnē turpinās ne viens vien kopīgi realizēts projekts.”

Papildus būvdarbiem projekta ietvaros tika iegādātas mūsdienīgas medicīnas tehnoloģijas, pakāpeniski nomainot vecās gan Cēsu klīnikā, gan Vidzemes slimnīcā. Cēsu klīnikas mediķi ikdienas darbā izmanto jauno fibrogastroskopu, fibrokolonoskopu, ultrasonogrāfu, 3D laparoskopisko video sistēmu mazinvazīvu operāciju veikšanai, operāciju galdu, kā arī 2021. gadā iegādāto divu detektoru digitālā rentgena iekārtu.

* ERAF projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/019 “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē" ietvaros.

Papildu informācija: Dace Valnere, SIA “CĒSU KLĪNIKA” sabiedrisko attiecību speciāliste,

mob.: 26514650, e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv

Datums: 2021. gada 13. decembris