Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu jaunieši dodas izzināt Svēto zemi

Cēsu jaunieši dodas izzināt Svēto zemi
Cēsu jauniešu biedrība „YCCY” sadarbībā ar Palestīnas organizāciju „YCC” realizē jauniešu apmaiņas projektu „One sun for everyone” (Nr.2015-1-LV02-KA105000711) Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras programmas ERASMUS+ ietvaros. Projekta galvenā ideja – veidot izpratni, kā kristietība un islāms ietekmē kultūru, sadzīvi un ētikas normas.
Cēsu jauniešu biedrība „YCCY” sadarbībā ar Palestīnas organizāciju „YCC” realizē jauniešu apmaiņas projektu „One sun for everyone” (Nr.2015-1-LV02-KA105000711) Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras programmas ERASMUS+ ietvaros. Projekta galvenā ideja – veidot izpratni, kā kristietība un islāms ietekmē kultūru, sadzīvi un ētikas normas.

10 jaunieši un 2 līderi no Latvijas brauks uz Izraēlu un Palestīnas teritorijām un kopā ar palestīniešiem apmeklēs dažādus kultūrvēsturiskos pieminekļus, kā arī diskutēs par dažādiem sabiedrībā pieņemtiem maldīgiem priekšstatiem un mītiem par šīm reliģijām. Projekta mērķis - starptautiskā grupā ar neformālās izglītības metodēm veicināt iecietību un toleranci, izglītojot jauniešus par Islāma un Kristietības pamatvērtībām.

Šobrīd jau ir notikusi iepriekšējās plānošanas vizīte, kur divi organizācijas pārstāvji devās uz Palestīnas teritorijām, lai tiktos ar partnerorganizāciju un pārrunātu plānotās aktivitātes, kā arī apmeklētu vēsturiskās vietas, kur plānots doties kopā ar jauniešu grupu – Betlēmi, kur, saskaņā ar Jaunajā derībā aprakstīto, piedzima Jēzus Kristus, kā arī baznīcu, kura uzcelta uz klints alas, kur pārnakšņoja trīs gudrie, apmeklējot Betlēmi, Gerezima kalnu – seno Samariešu svētvietu, Jēkaba aku un Jēkaba baznīcu, kas Bībelē aprakstīta kā vieta, kur Jēzus Kristus satika samariešu sievu. Pārstāvji apmeklēja arī Jeruzālemi.

Jau jūlija beigās jaunieši dosies uz Svēto zemi, lai gūtu jaunu pieredzi un iepazītos nezināmo. Kā projekta galamērķi ir plānots izveidot videostāstu, kur būs apkopota iegūtā pieredze un priekšstati par reliģijām, kā ir mainījušies iesaistīto dalībnieku uzskati, ko viņi ir iemācījušies, uzzinājuši.

Biedrība „Youth for City – City for Youth”


Datums: 2015. gada 8. jūlijs