Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Būvniecība neapstājas arī salā

Būvniecība neapstājas arī salā
Lai arī decembrī bija krietns sals un arī pamatīgi sniga, būvdarbi Vidzemes Mūzikas un kultūras centrā neapstājās. Blakus vēsturiskajam Viesīgās biedrības nama apjomam uzbūvētas stiklotās piebūves. Atsevišķām ēkas daļām tiek montētas jumta konstrukcijas, notiek iekšdarbi.
Lai arī decembrī bija krietns sals un arī pamatīgi sniga, būvdarbi Vidzemes Mūzikas un kultūras centrā neapstājās. Blakus vēsturiskajam Viesīgās biedrības nama apjomam uzbūvētas stiklotās piebūves. Atsevišķām ēkas daļām tiek montētas jumta konstrukcijas, notiek iekšdarbi.

Kā pastāstīja Vidzemes Mūzikas un kultūras centra būvniecības darba grupas vadītājs Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders, būvdarbu tempi objektā atpaliek no plānotā grafika, taču celtnieki būvdarbu termiņa pagarinājumu neprasa un ir apņēmuši atgūt vasarā iekavēto.

Kā jau esam informējuši, lai uzbūvētu Vidzemes mūzikas un kultūras centru, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsu novada pašvaldība īsteno projektu saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu no divām aktivitātēm – 3.4.3.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide” un 3.6.1.1. „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.

2011.gada 20.jūnijā tika parakstīts līgums ar AS „UPB” par Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūvi. Būvniecības līguma kopējā summa ir 7 887 939,12 LVL. Noslēgtais līgums par Cēsu kultūras nama ēkas pārbūvi paredz, ka būvdarbi noslēgsies 2014. gada sākumā.


Informāciju sagatavoja
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciālists

Datums: 2012. gada 21. decembris