Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bezmaksas juridiskās konsultācijas

Bezmaksas juridiskās konsultācijas

Latvijas Republikas Satversmē pie cilvēka pamattiesībām pieskaitītas tiesības uz pieeju tiesai un tiesības uz advokāta palīdzību, tādēļ labdarības mērķu vadīti Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācijas tiesību speciālisti piedāvā telefoniski sniegt juridisku konsultāciju pro bono publico (BEZ MAKSAS sabiedrības labā – latīņu val.).

Telefonisku bezmaksas juridisko konsultāciju iespējams saņemt katru darba dienu laika posmā no plkst. 11:00-16:00 zvanot pa tālruni: 28 655 800. Uz tālruni var sūtīt arī īsziņu, izmantot WhatsApp.

Īpaši steidzamos un ārkārtējos gadījumos ir iespējams saņemt bezmaksas konsultāciju arī ārpus norādītā laika. Cilvēkiem, kuri nevar piezvanīt darba vai citu iemeslu dēļ, centīsimies savu iespēju robežās palīdzēt arī citā laikā (vakaros, sestdien, svētdien).

Jāpiebilst, ka nevaram solīt nepārtrauktu juridisko palīdzību 24 stundas diennaktī, tādēļ lūdzam būt saprotošiem tajos gadījumos, kad minētais tālrunis neatbild.

Mūsu atbalsts cilvēka labā balstās uz solidaritātes principa, bet Jūs atbalstāt mūsu labdarību savu iespēju robežās (ziedojums vismaz 1 euro apmērā, un tas prasa tikai minūti.

Rekvizīti Biedrība "Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija"
Juridiskā adrese: Kārsavas iela 8-1, Rīga, LV-1082
Reģ. Nr. 40008245829
Bankas konts: Nr. LV25PARX0020497100001
AS „Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22

Zināšanai: atbilstoši Statūtiem Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācija var sniegt juridiskas konsultācijas, palīdzību un atbalstu visdažādākās dzīves situācijās. Mūsu darbības rezultātā cita starpā ir vinnētas Satversmes tiesas un pārskatīti normatīvie akti. Mēs sadarbojamies ar Tiesībsarga biroju un saviem kolēģiem visās sfērās, iesaistoties vissarežģītāko situāciju atrisināšanā. Klātienē konsultācijas notiek draudzīgā gaisotnē savstarpēji norunātā vietā. Par satikšanās laikiem iepriekš jāsazvanās pa tālruni +371 28 655 800, vai rakstot e-pastu bljsea@gmail.com.

Datums: 2021. gada 8. septembris