Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atklāta Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūve

Atklāta Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūve

Godinot nedēļas nogalē gaidāmo Skolotāju dienu, piektdien, 1.oktobrī, Cēsu Pilsētas vidusskola piedzīvoja priecīgu un ļoti gaidītu notikumu – atklāta jaunā skolas piebūve.

Audzēkņu skaita ziņā novadā lielākajā mācību iestādē ar pilnu mācību ciklu – sākot no pirmskolas grupiņām mazuļiem un noslēdzot ar vakara un neklātienes izglītības programmām jau pieaugušiem cilvēkiem, telpu trūkums ievērojami apgrūtināja darbu gan pedagogiem, gan audzēkņiem.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis pateicās skolas vadībai, skolotājiem, skolēniem un projekta vadības grupai par pacietību, īstenojot nereti sarežģīto projektu, kā arī pauda gandarījumu par tā krāšņo iznākumu.

Kā atzīst skolas direktore Aija Sīmane, piebūve bija ļoti nepieciešama. "Jaunajai ēkai būs plašs pielietojums. Pirmajā stāvā ir trīs multifunkcionālas mācību klases ar transformējamām sienām. Tās savienojot, mēs iegūstam sarīkojumu zāli, kas mūsu skolā līdz šim nebija. Otrajā stāvā ir lasītava, latviešu valodas kabinets. Šajā epidemioloģiski nedrošajā laikā svarīgi, ka arī pagalms iekārtots tā, lai stundas varētu notikt arī svaigā gaisā. Un vēl jāakcentē, ka līdz ar piebūvi esam tikuši pie jaunas skolas centrālās ieejas, kas tagad būs no Lapsu ielas," stāsta Aija Sīmane.

Esam jau vairākkārt informējuši par projektu "Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija", ko īsteno ar Eiropas Savienības atbalstu. Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu. 

Galvenās projekta darbības ietver četru  Cēsu novada izglītības iestāžu – Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu 2. pamatskolas  modernizāciju, aprīkojot tās ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus, labiekārtojot sporta infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, ka arī veidojot metodiskos centrus Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Projekta gaitā jau izveidota dienesta viesnīca Cēsu izglītības iestāžu audzēkņiem un izveidots metodiskais centrs Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Projekta plānotais kopējais finansējums ir 7 388 532 eiro, tai skaitā ERAF finansējuma daļa 4 629 192 eiro.

Pilsētas Vidusskolas piebūvē gandrīz 1000 m2 platībā ar transformējamām sienām dod iespēju vienlaicīgi mācīties dažāda lieluma grupām un apgūt dažādus mācību priekšmetus. Tas pilnībā atrisina telpu trūkumu mācību procesa nodrošināšanai, kā arī veicinās starpdisciplināru un integrētu pieeju mācību procesam.
Mācību telpā nodrošināta inovatīvu IKT risinājumu pieejamība t.i. bezvadu internets, IKT aprīkojuma savstarpējās savietošanas iespēju nodrošināšana u.c. IKT risinājumi.

Kopējās būvprojekta "Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves izbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsis, Cēsu novadā" izmaksas, ietverot projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, autoruzraudzību, ir 1,9 miljoni eiro. Būvnieks SIA "Wolfsystem", būvprojekta autors PS SB "Projekts&Būvprojekts", Būvprojekta vadītāja – Sarmīte Pāvilaite, būvuzraudzību veica SIA "Būvēlogs projekti".

Pasākumi tiks īstenoti ar Eiropas Savienības atbalstu, Izglītības ministrijas īstenotā specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. gaitā, ieviešot projektu  Nr. 8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija”. 

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu. 

Datums: 2021. gada 1. oktobris