Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Asenizatoru reģistrācija Cēsu novadā

Asenizatoru reģistrācija Cēsu novadā
Lai varētu sniegt decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu, asenizatoram ir jābūt reģistrētam Cēsu novada pašvaldībā.
Kopš 2019.gada 2.marta Cēsu novadā spēkā ir jauni saistošie noteikumi, kas regulē decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos.

Lai varētu sniegt decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu, asenizatoram ir jābūt reģistrētam Cēsu novada pašvaldībā. Lai reģistrētos, pašvaldībai jāiesniedz aizpildīts reģistrācijas iesniegums.

Ar asenizatoru reģistrācijas kārtību un tiem noteiktajām minimālajām prasībām iepazīsties ŠEIT.


Datums: 2019. gada 7. oktobris