Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aptauja par Vaives pagasta ainavu

Aptauja par Vaives pagasta ainavu
Aicinām paust savu viedokli par Vaives pagasta nozīmīgakajiem ainavas objektiem. Aptauja tiek veikta Vaives pagasta ainavu plānojuma izstrādes gaitā. Lai novērtētu Vaives pagasta dabas un kultūrvēsturisko vērtību atpazīstamību, lūdzu, iezīmējiet atbilžu variantus, kuri, Jūsuprāt, ir svarīgi.
Aicinām paust savu viedokli par Vaives pagasta nozīmīgakajiem ainavas objektiem. Aptauja tiek veikta Vaives pagasta ainavu plānojuma izstrādes gaitā. Lai novērtētu Vaives pagasta dabas un kultūrvēsturisko vērtību atpazīstamību, lūdzu, iezīmējiet atbilžu variantus, kuri, Jūsuprāt, ir svarīgi.
Aptauju var aizpildīt līdz 10.jūnijam.

Aptaujas anketa
Datums: 2015. gada 3. jūnijs