Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts budžets; prioritāte – infrastruktūra un satiksmes drošība

Apstiprināts budžets; prioritāte – infrastruktūra un satiksmes drošība

Cēsu novada domes deputāti 23.janvārī vienbalsīgi pieņēma 2020.gada budžetu, apstiprinot 25,794 miljonu eiro kopbudžeta ieņēmumus, kas ir par 0,7% mazāk nekā plānotais budžets pērn. Kopbudžeta 2020.gada izdevumi plānoti 31,654 miljonu eiro apmērā un, salīdzinot ar 2019.gada budžetu, tie pieauguši par 2,1%.

Ir pieņemts bezdeficīta budžets – izdevumu daļa ir lielāka par ieņēmumiem, jo 2020.gadā tiks piesaistīti līdzekļi deviņiem projektiem, kā arī tiek atmaksātas iepriekš uzņemtās saistības.

Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem 2020.gadā plānoti 12,223 miljoni eiro jeb par 1% vairāk nekā plānots 2019.gada budžetā. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (90,4%) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,3%).

Skati budžeta ilustrāciju ŠEIT.

Kā prioritātes 2020.gadā noteiktas Eiropas Savienības (ES) un citu ārējo finanšu instrumentu piesaiste, kā arī Cēsu novada kājāmgājēju, velo un transporta infrastruktūras uzlabošana, paredzot pilsētvides attīstību, drošības uzlabošanu un universāla dizaina elementus ikvienam satiksmes dalībniekam.

Lai uzlabotu pārvietošanās iespējas gājējiem, šogad paredzēts veikt ietvju rekonstrukciju Lapsu ielā posmos no Leona Paegles ielas līdz Piebalgas ielai un no Vaives līdz Kaļķu ielai, kā arī Raiņa un Rīgas ielā posmā līdz Pētera ielai. Ietvju rekonstrukcijai un izbūvei, kā arī jaunas autobusa pieturas izbūvei budžetā paredzēti 104,8 tūkstoši eiro.

Satiksmes drošības uzlabošanai šogad atsevišķās vietās pilsētā izglītības iestāžu tuvumā tiks veidotas paceltās gājēju pārejas, izvietoti brauktuvi sašaurinoši atstarojošie stabiņi, uzlabots ielu horizontālais marķējums. Tāpat iecerēts papildināt Vienības laukuma iekārtojum. Drošības risinājumu ieviešanai paredzēti 50,7 tūkstoši eiro.

Tiks veikta arī vairāku Cēsu ielu seguma rekonstrukcija. Būvdarbi notiks Ata Kronvalda ielas posmos no Valmieras līdz Jāņa Poruka ielai un no Leona Paegles līdz Piebalgas ielai, tāpat arī Viestura-Satekles, Vilku un Raiņa ielās. Vilku ielā un Ata Kronvalda ielas posmā no Valmieras līdz Jāņa Poruka ielai plānota arī apgaismojuma izbūve. Tam šogad paredzēts tērēt 454,9 tūkstošus eiro.

Turpinoties projektam “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā, II kārta”, topošajā industriālajā kvartālā Robežu-Rūpniecības-Baltajā ielā, tiks veikta ielu seguma pārbūve, ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve un posmu izbūve, gājēju ietves izbūve, ielas lietus ūdens kanalizācijas pārbūve. Šogad projekta realizācijai paredzēti 3,808 miljoni eiro (ERAF finansējums 472,4 tūkstoši eiro). Paredzēta arī apgaismojuma pārbūve Rūpniecības ielā visā tās garumā, kas izmaksās 37,5 tūkstošus eiro (t.sk. 25,4 tūkstoši eiro ES finansējums).

Šogad arī notiks Veismaņu ceļa pārbūve Vaives pagastā, ceļa atjaunošanai paredzot 453,2 tūkstošus eiro (t.sk. 380,0 tūkstoši eiro Lauku atbalsta dienesta finansējums).

Šogad grants seguma ielu divkārtu virsmas apstrāde notiks Mālu, Granta, Pāvila, Amatnieku, Ziemeļu, Celtnieku, Alejas un Mazās Avotu ielās, kā arī Niniera ielas posmā no Oktobra līdz Celtnieku ielai, Annas ielas posmā no Amatnieku līdz Cīrulīšu ielai, Lienes ielā no Cīrulīšu līdz Annas ielai, Avotu ielā no Pētera līdz Annas ielai un Akas ielas posmā no Raiskuma līdz Pāvila ielai. Kopā tiks apstrādāti 3,2 km ielu seguma, kas izmaksās 178,2 tūkstošus eiro.

Bez jau minētā ielu kopšanai un grants ielu uzturēšanai Cēsu pilsētā paredzēti 573,4 tūkstoši eiro, Vaives pagasta ceļu un ietvju uzturēšanai 102,6 tūkstoši eiro, asfaltbetona seguma ielu bedrīšu remontam 141,7 tūkstoši eiro.

Viens no lielākajiem projektiem, kam piesaistīts ārējais finansējums, šogad būs Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs, kura būvniecībai Cīrulīšos paredzēti 521,4 tūkstoši eiro, bet aprīkojumam 540,1 tūkstoši eiro (t.sk. 298,43 tūkstoši eiro fondu finansējums). Attīstot Cīrulīšu teritoriju, Žagarkalnā ES projekta “Green Towers” gaitā sāksies skatu torņa un “zaļās klases” būvniecība, kas izmaksās 179,1 tūkstošus eiro (t.sk. 58,3 tūkstoši eiro ārvalstu fondu finansējums).

Kopumā ekonomiskajai darbībai – ielu uzturēšanai un projektu īstenošanai – no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem ir plānots tērēt 8,964 miljonus eiro jeb 28,32% no kopējiem izdevumiem, kas ir par 28% vairāk nekā 2019.gada budžetā.

Ar investīciju objektu karti iepazīsties ŠEIT.

Kā arvien no budžeta izdevumiem lielākais īpatsvars, 40,6%, paredzēts izglītības funkcijas finansēšanai. Kopumā izglītības darba finansēšanai plānoti 12,872 miljoni eiro. Izdevumos iekļauts finansējums pedagogu darba algu pieaugumam no šī gada 1.septembra no 750 eiro uz 780 eiro par likmi, palielināti izdevumi kontaktstundu apmaksai pirmsskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem (papildu 4 kontaktstundas), palielināts apmaksājamo pedagoģisko likmju (4,86) skaits Cēsu sporta skolā un Cēsu pilsētas mākslas skolā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Tāpat turpināsies mācību vides uzlabošana. ES projekta “Vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” realizēšanā tiks ieguldīti 1,346 miljoni eiro, turpinot darbu pie Cēsu pilsētas vidusskolas piebūves būvniecības un Cēsu Valsts ģimnāzijas metodiskā centra izveides. Cēsu 2.pamatskolā tiks rekonstruēta skolas bibliotēka, paredzot būvprojekta izstrādei un telpu pārbūvei 77 tūkstošus eiro.

Šogad sāksies darbs pie Cēsu pilsētas mākslas skolas pārcelšanas no Palasta ielas 11 uz telpām Palasta ielā 15. Tiks veikta ēkas ekspertīze un izstrādāts būvprojekts, kam paredzēts izlietot 39,7 tūkstošus eiro. Savukārt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes pagalma seguma remontam Noras ielā 15 paredzēti 42 tūkstoši eiro.

Sociālās aizsardzības funkcijas veikšanai paredzēts finansējums 3,226 miljoni eiro jeb 10,2 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 31,3 % vairāk kā 2019.gada budžetā. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” darbībai plānoti 1,324 miljoni eiro. Pabalstu izmaksai šogad plānoti 396,1 tūkstoši eiro, kas ir par 7000 eiro vairāk nekā bija plānots 2019.gada budžetā. Turpināsies ERAF projekta “Multifunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90” realizācija, kam šogad plānoti 982,5 tūkstoši eiro.

Funkcijai “Atpūta, kultūra, reliģija” pamatbudžetā plānoti 2,902 miljoni eiro jeb 9,168 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. No tiem 66,7 tūkstoši eiro paredzēti projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai, noslēdzot Cēsu viduslaiku pils un Sv.Jāņa baznīcas restaurācijas darbus. Arī šogad Cēsu novada iedzīvotājiem tiks nodrošinātas izglītojošas aktivitātes un sporta nodarbības projekta “Pasākumi iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” gaitā, tam paredzot 30,3 tūkstošus eiro.

Amatiermākslas uzturētāju un kultūras pasākumu veidotāju, pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, darbībai 2020.gadā plānoti 1,13 miljoni eiro. Sporta pasākumu finansēšanai šogad kopā plānots izlietot 135,9 tūkstošus eiro, savukārt Cēsu olimpiskā centra darbībai un sporta bāzu uzturēšanai tiks izlietoti 530,1 tūkstoši eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem budžetā paredzēti paredzēti 1,44 miljoni eiro no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Lielākie izdevumi saistīti ar ielu apgaismojumu nodrošināšanu un uzturēšanu. Turpināsies arī atbalsta piešķiršana daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes uzlabošanai un mikrorajonu namu pagalmu labiekārtošanai par kopumā 70 tūkstošiem eiro. No šī gada pašvaldība piedāvās privātīpašniekiem līdzfinansējumu kultūrvēsturisko pieminekļa saglabāšanā, kopumā atbalstam paredzot 20 tūkstošus eiro.

Vides aizsardzībai 2020.gada budžetā plānoti 0,983 miljoni eiro. Lielākie izdevumi plānoti koku kopšanai un stādīšanai 49,2 tūkstošu eiro apmērā, tiks turpināti darbi pie pilsētas apzaļumošanas, labiekārtošanas un apstādījumu kopšanas, kam ir paredzēts izlietot 571,3 tūkstošus eiro, kā arī uzlabota lietus ūdens savākšana un novadīšana no ielām, tam plānojot izlietot 139,7 tūkstošus eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem jeb pašvaldības uzturēšanai apstiprināts finansējums 799,0 tūkstošu eiro apmērā. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai šogad plānots izlietot 493,8 tūkstošus eiro, kas ir par 28% vairāk nekā pērn.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Cēsu novada attīstības programmai 2013.-2019.gadam.
 

Datums: 2020. gada 30. janvāris