Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apkopoti Cēsu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti: 81% uzticas pašvaldībai

Apkopoti Cēsu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti: 81% uzticas pašvaldībai

No 2020.gada 13.novembra līdz 3.decembrim norisinājās Cēsu novada iedzīvotāju aptauja. Kā vienu no galvenajiem faktoriem – savu uzticību pašvaldības darbam – pozitīvi vērtēja 81% respondentu. Tāpat apmierināti ar savu dzīvi Cēsu novadā ir 71% novadnieku.

Aptaujā piedalījās 998 iedzīvotāji. No tiem izteikti daudz: 74% sievietes un 31% vecuma grupā “25-34 gadi”. Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama gan elektroniskā formātā, gan drukātā formātā Klientu apkalpošanas centrā.

Nepilna mēneša laikā respondenti vērtēja pašvaldības darbu un pakalpojumus, novada vidi un infrastruktūru, kultūras un sporta dzīvi novadā 2020.gadā. Tāpat iedzīvotāju izteica viedokli par jaunā novada prioritātēm, vērtēja pandēmijas ietekmi uz saviem paradumiem un mobilitāti.

Lai arī pārsvarā iedzīvotāji atzinīgi vērtējuši novada attīstību un pašvaldības darbu, gatavojot 2021.gada plānus, tiks analizēti arī kritiskie vērtējumi un iedzīvotāju ieteikumi atvērtajos jautājumos. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, tiks uzlaboti gan esošie novada pakalpojumi, gan veidoti jaunā novada attīstības virzieni.

Aptaujas rezultāti pieejami gan interaktīvas vizualizācijas formātā (skatīt zemāk), gan grafiku veidā pdf formātā. Aptaujas datu kopa publicēta arī Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv.

Datums: 2021. gada 6. janvāris