Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā Cēsu novada infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītāju - būvinženieri

Aicina darbā Cēsu novada infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītāju - būvinženieri

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Cēsu novada infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītāju - būvinženieri (darbs uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, organizēt un nodrošināt Cēsu novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Cēsu novada infrastruktūras pārvaldības nodaļas darbību un uzdevumus, kontrolēt noteikto uzdevumu izpildi pašvaldībai piederošos īpašumos un infrastruktūras objektos;
 • Nodrošināt un izvērtēt Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) finansēto celtniecības un atjaunošanas darba projektus, to izpildes tāmes, uzraudzīt projektu īstenošanu, lai tie tiku pildīti saskaņā ar līgumu un tā tehnisko dokumentāciju;
 • Nodrošināt risinājumus inženiertehniskām problēmām, uzņemties tehnisko atbildību par Pašvaldības nekustamo īpašumu būvniecības projektiem, organizēt un piedalīties būvdarbu sanāksmēs, pārstāvot Pašvaldības kā pasūtītāja intereses;
 • Nodrošināt datu bāzes uzturēšanu par Pašvaldības nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli, nepieciešamajām izmaksām to ilglaicīgai sakārtošanai prioritārā secībā;
 • Plānot, organizēt un nodrošināt tehniskās dokumentācijas sagatavošanu iepirkumiem par Pašvaldības finansēto nekustamo īpašumu objektu jaunbūves, pārbūves, atjaunošanas vai nojaukšanas darbu projektēšanu un būvniecību.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā inženiertehniskā izglītība;
 • Zināšanas un prasmes Inženiertehnisku jautājumu risināšanā un līgumu saistību izpildes kontrolē;
 • Zināšanas nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, būvniecības jautājumu risināšanas un līgumu saistību izpildes kontrolē;
 • Vismaz viena gada nepārtraukta vadības pieredze;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Kompetences: komandas vadīšanā, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, ļoti labas organizatoriskās un saskarsmes spējas, spēja meklēt un piedāvāt jaunus risinājumus, spēja loģiski domāt un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi;
 • Labas iemaņas darbā ar datorprogrammām (MS Word, MS Excel, Auto CAD) un biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu (1720 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas);
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 3 mēnešiem un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.

CV, pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Cēsu novada Centrālā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu vakances@cesunovads.lv ar norādi „infrastruktūras nodaļas vadītājs - būvinženieris” līdz 2023.gada 15.februārim (ieskaitot).

*Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: 
dome@cesunovads.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā 
www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2023. gada 6. februāris