Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Valsts svētku svinības Vaives Tautas namā

Valsts svētku svinības Vaives Tautas namā
Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas priekšvakarā, piektdien, 17.novembrī, plkst.19.00, Vaives Tautas namā tiks pasniegtas kustības "Labo darbu krātuvīte" pateicības cilvēkiem, kuru labie darbi un devums Vaives pagastam ir novērtēti un pamanīti.
Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienas priekšvakarā, piektdien, 17.novembrī, plkst.19.00, Vaives Tautas namā tiks pasniegtas kustības "Labo darbu krātuvīte" pateicības cilvēkiem, kuru labie darbi un devums Vaives pagastam ir novērtēti un pamanīti.

Paldies teiksim - Andrai Kalniņai, Marikai Rozītei, Gatim Krakopam, Laurim Akmens, Lanai Lindermanei, Aijai Bernātei, Jānim Lokmanim, Kristapam Sukuram, Zitai Krēsliņai, Aijai un Jurim Pušpuriem, Zandai Cīrulei, Kintijai Āboliņai, Ingai Voitkevičai, Ivaram Rausim, Gunai Muceniecei, Jurim Salietim un Rudītei Petrovai.

Kādi ir šo cilvēku labie darbi un kurš tos ir pamanījis, uzzināsiet, atnākot uz pasākumu!

Svētku programmas koncerta daļā skanēs latviešu autoru skaņdarbi, tiks izdziedātas latviešu tautai tik skanīgās dziesmas un izdejotas dejas vairākās paaudzēs.

Koncertā piedalīsies:
• Pūtēju orķestris Cēsis, diriģenti Tālivaldis Narvils un Jānis Puriņš;
• Rāmuļu pamatskolas deju kolektīvs Madara, vadītāja Dzintra Ceple;
• Vaives pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Tieši tāpēc”, vadītāja Ilze Grinfelde;
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vaive”, vadītāja Solvita Krastiņa;
• Līvu sākumskolas vokālais ansamblis, vadītājs Ivars Rausis.

Neskatoties uz to, ka esam maza tauta, maza valsts, mums pieder sava valoda, šeit ir skaista daba un sena vēsture ar dziļu kultūrvēsturisko mantojumu. Lai arī tikai pāris reizes gadā esam patiesi lepni un patriotiski par savu valsti, dziedam pašas skaistākās dziesmas un izsakām vispatiesākos vēlējumus valstij un viens otram, šīs dienas ir pietiekami nozīmīgas un iedvesmojošas.

Uz tikšanos valsts svētku pasākumā Vaives Tautas namā!

Kursēs bezmaksas autobuss maršrutā: 17.55 Cēsis (Smilšu laukums) - 18.05 Krīvi - 18.15 Vaive - 18.20 Mežmaļi - 18.25 Rīdzene - 18.45 Rāmuļi - 18.55 Vaive.
Pēc koncerta atpakaļ.

Informāciju sagatavoja:
Vaives Tautas nama vadītāja
Lāsma Dene
Datums: 2017. gada 14. novembris