Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vēl var pagūt apskatīt Cēsu pils dienvidu torni

Vēl var pagūt apskatīt Cēsu pils dienvidu torni

Cēsu pils dienvidu torņa četros torņa virszemes stāvos līdz 3. oktobrim apskatāma multimediāla ekspozīcija "Dzīve uz pulvermucas", kas apmeklētājus iepazīstina ar torņa vēsturiskajām funkcijām. Pirmā stāva iespējams ielūkoties kāda ieslodzītā ikdienas gaitās un sastapt vēsturiskas personas, kas savulaik kā ieslodzītie pabijuši torņa pagrabā. Otrajā stāvā apmeklētāji var noklausīties pils sargu stāstus par ložu liešanu, šaujampulvera gatavošanu un sardzes vīru iecienītākajiem ugunsieročiem. Trešajā stāvā novietots Cēsu pils un pilsētas nocietijājumu makets, uz kura tiek vizualizētas pils aizsardzības spējas 16. gadsimtā. Ceturtajā stāvā hologrāfiska projekcija ļauj virtuāli aplūkot pilī atrastos 16. gadsimta ugunsieročus, munīciju, ložu lejamās veidnes un citus atradumus.

Projekcijās un ekrānos redzamo vēsturisko personu tēlos iejutušies desmit aktieri: Tālivaldis Lasmanis, Eduards Johansons, Dainis Gaidelis, Kārlis Tols, Igors Nazarenko, Imants Strads, Dainis Sumišķis, Gatis Gāga, Miķelis Žideļūns un Āris Matesovičs.

Par Garo Hermani sauktais aizsardzības tornis Cēsu pils dienvidu stūrī tiek vērtēts kā izcilākais viduslaiku militārās arhitektūras meistardarbs Latvijā. Tas būvēts 15. gadsimtā vienlaikus ar līdzās esošo korpusu ārsienām, bet ap 1538. gadu piedzīvojis vērienīgas pārbūves. Torņa augšstāvos izbūvētas desmitiem šaujamlūkas, kas bija piemērotas šaušanai ar vidēja un maza kalibra ugunsieročiem. Caur tām nepieciešamības gadījumā varēja apšaudīt visu pirmās priekšpils teritoriju. Divas arkatūras joslas, kas rotā Garā Hermaņa ārsienu, padara to par vizuāli skaistāko Cēsu pils torni.

Šogad tornis apmeklētājiem būs atvērts līdz 3. oktobrim, lai durvis apmeklētājiem atkal vērtu nākamā gada maijā.

Torņa restaurācija un ekspozīcijas "Dzīve uz pulvermucas" izveide īstenota Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projektā "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos". Cēsu novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību – projekta vadošo partneri. Dienvidu torņa atjaunošanas projekta autors ir restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš. Būvdarbu realizāciju nodrošināja uzņēmums PS "RERE BŪVE 1", kā galveno darbuzņēmēju piesaistot restaurācijas firmu SIA "AQUA LATVIA". Projekta būvuzraudzību veica SIA "FLAGER".
 
Cēsu novada pašvaldība projektu īstenoja sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris. Kopējais ekspozīcijas finansējums ir 66 494,34 EUR, no tiem ERAF 56 520,19 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija 2 493,54 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 7 480,61 EUR.
Datums: 2021. gada 23. septembris