Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies otrais kultūras projektu konkurss

Noslēdzies otrais kultūras projektu konkurss

Noslēdzies 2021. gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss, kurā tika saņemti 11 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 9 projekti. No tiem 8 projekti tika atbalstīti pilnībā, 1 – daļēji.

Pēc Cēsu novada kultūras projektu vērtēšanas komisijas izvērtējuma augstāko punktu skaitu un finansējumu saņēmuši šādi projekti:

Nr.p.k.

Projekta pieteicējs

(Juridiska vai fiziska persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēji)

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums

Punktu skaits kopā (max 50)

Piešķirtā summa, EUR

1

Nodibinājums "Cēsu pils saglabāšanas fonds"

Reģ.Nr.40008224988

Gundars Kalniņš

Piemiņas zīme Cēsu pilī bojāgājušajiem livoniešiem

44,4

940,00

2

AS "Latvijas mediji"

Reģ.Nr.40103027253

Jūlija Dibovska

Sirdsapziņas ugunskurs: stāsti par pretošanos okupācijas varām Cēsu apriņķī 1939-1957. Augstvērtīga izdevuma tapšana

44

1000,00

3

Ruckas mākslas fonds

Reģ.Nr. 40008112314

Oskars Goba

Dzelzceļa vēsture Ruckas muižā

42

1000,00

4

Biedrība "Tapums" Reģ.Nr.40008292541

Ilze Lieckalniņa

Monoizrāde "Makaroni neaug kokos" (pagaidu nosaukums)

40

1000,00

5

Biedrība "Tapums" Reģ.Nr.40008292541

Ilze Lieckalniņa

Raimonda Staprāna "Pēdējā izrāde" iestudēšana

40

1000,00

6

SIA "Design Elevator"

Reģ.Nr.40103641784

Elīna Bušmane

Kartēšanas darbnīcas un karšu izstrāde ar ģimeņu iesaisti "Cēsu pilsētas noslēpumi"

39,2

1000,00

7

Biedrība "Cēsu mākslas un dizaina izglītības centrs"

Reģ.Nr.40008308823

Līna Bērziņa

Cēsu pilsētas mākslas skolas vizuālā identitāte pilsētvidē

39,2

1000,00

8

Kultūras biedrība "Harmonija"

Reģ.Nr. 40008006105

Andra Gulbe

Mirdzas Kerliņas grāmata "Dun-dur-durs"

37

900,00

9

Nodibinājums "Koprades māja Skola6"

Reģ.Nr.40008272367

Amanda Strīģele

Mainīgi paliekošais

31

587,96

   

Kopā EUR:

   

8427,96

 

Šī gada otrā konkursa prioritātes, par ko varēja saņemt papildus punktus, bija jaunrades projekti, kas paredz jaunu kultūras vērtību un/vai notikumu radīšanu, iesaistot vietējo kopienu projekta īstenošanā un nodrošinot to pieejamību sabiedrībai.

2021.gada otrajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā iesniegtie pieteikumi bija ļoti dažādi, atbilstoši sarežģītajai un neprognozējamajai situācijai kultūras jomā. Atbalstīto projektu rezultātā taps vairāki vides mākslas objekti, jau tradicionāli tiks izdotas grāmatas, taps oriģināldramaturģija un teātra jauniestudējums, tiks radīti kultūrvēsturiski pastaigu maršruti un notiks brīvdabas kino seansi.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008. gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojušas gan kultūras nevalstiskās organizācijas, gan aktīvi cēsnieki, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.

Datums: 2021. gada 28. jūlijs