Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēdzies Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss

Noslēdzies Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkurss

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā tika saņemti 18 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstīti tika 8 projekti, piešķirot 80 000 EUR lielu līdzfinansējumu no Cēsu novada pašvaldības budžeta.

Pēc konkursa vērtēšanas komisijas izvērtējuma 2022.gada 4.aprīlī, augstāko punktu skaitu un līdzfinansējumu saņēmuši šādi projekti: SKATĪT ŠEIT

Šogad konkursā pirmo reizi varēja pieteikt festivālu un lielo kultūras projektu pieteikumus, kuru norise plānota jaunajā Cēsu novada teritorijā un atsaucība bija liela. Pieteikumi konkursā tika saņemti no dažādām vietām novadā, tika pieteiktas dažādu projektu idejas, gan festivāli un lieli mākslas notikumi, gan ekspozīcijas, gan starpdisciplināri projekti. Projektu pieteikumi bija kvalitatīvi izstrādāti un visas piedāvātās idejas ir spēcīgi pieteikumi Cēsu novada kultūras programmai.

Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore Andra Magone atzīst, ka patiess prieks bija saņemt projektu pieteikumus no pasākumu organizatoriem dažādās vietās Cēsu novadā. Prieks par jaunajām iniciatīvām, kuras sevi pieteikušas, kā arī augstu vērtējam jau ilggadējus sadarbības partnerus, kuri savas ieceres īsteno Cēsu novadā.

Konkursā atbalstu guvuši gan festivāli, kuri Cēsu novadā notiek jau vairākus gadus un sevi pierādījuši ar māksliniecisko kvalitāti, novitāti un augstvērtīgu organizatorisko sniegumu, gan arī jaunas pasākumu idejas, kas bagātinās un dažādos kultūras piedāvājumu Cēsu novadā.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkurss tika izsludināts jau trešo reizi, bet šogad pirmo reizi, vienots jaunajā Cēsu novadā pēc 2021.gadā notikušās administratīvi teritoriālās reformas. Projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi atlasīt un finansiāli atbalstīt mākslinieciski kvalitatīvu un publiski pieejamu kultūras un starpdisciplināru projektu Cēsu novadā, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā, atbalstot esošo festivālu norisi un veicinot jaunu kultūras tradīciju rašanos.

Datums: 2022. gada 8. aprīlis