Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkurss literātiem

Konkurss literātiem
Kultūras biedrība “Harmonija” un laikraksts “Druva” izsludina īsprozas darbu konkursu par varonības tēmu. Tas ir veltījums Cēsu kauju simtgadei, kas aktualizē vērtības un mudina domāt par varonību cauri laikiem, par varonību mūsdienās. Konkursa mērķis ir veicināt mūsdienu varonības atspoguļojumu literatūrā, rosināt domāt par to, kas ir varonība 21.gadsimtā, ar ko piepildīts šī jēdziena saturs. Protams, konkursa darbos var būt risināta varonības tēma arī citos gadu simtos un desmitos.
Kultūras biedrība “Harmonija” un laikraksts “Druva” izsludina īsprozas darbu konkursu par varonības tēmu. Tas ir veltījums Cēsu kauju simtgadei, kas aktualizē vērtības un mudina domāt par varonību cauri laikiem, par varonību mūsdienās. Konkursa mērķis ir veicināt mūsdienu varonības atspoguļojumu literatūrā, rosināt domāt par to, kas ir varonība 21.gadsimtā, ar ko piepildīts šī jēdziena saturs. Protams, konkursa darbos var būt risināta varonības tēma arī citos gadu simtos un desmitos.

Konkursam var iesūtīt gan stāstus, gan esejas un miniatūras. Jāiesniedz nepublicēts darbs (viens autors var iesniegt divus darbus). Žūrijā darbosies rakstnieki un literāti. Autoriem jāatceras, ka darbam jāatbilst tieši tam žanram, kurā izvēlējies rakstīt. Labākais katra žanra darbs tiks publicēts laikrakstā “Druva”.

Darbi jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras uzrakstīta darba devīze, klāt jāpievieno otra aploksne, uz kuras arī ir tā pati devīze, šajā aploksnē jāievieto informācija par autoru, norāde, kā sazināties.

Darbi konkursam jāiesniedz līdz 2019.gada 1.oktobrim Cēsīs, Rīgas ielā 7, kultūras biedrībā “Harmonija”. Plašāka informācija par konkursu, zvanot Astrīdai Kamšai, tālrunis 26726443.
Datums: 2019. gada 23. augusts