Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izveidota jauna pašvaldības iestāde "Cēsu muzejs"

Izveidota jauna pašvaldības iestāde "Cēsu muzejs"

Cēsu novada domes sēdē šī gada 22.februārī apstiprināts Cēsu novada pašvaldības iestādes Kultūras pārvaldes reorganizācijas plāns, kas paredz Cēsu novada akreditētos muzejus - Cēsu Vēstures un mākslas muzeju, E.Veidenbauma ''Kalāči'' un muzeju apvienību ''Orisrāre'' atdalīt no Kultūras pārvaldes un izveidot atsevišķu pašvaldības iestādi ''Cēsu muzejs''. Plānots, ka jaunizveidotā iestāde darbu sāks 4.aprīlī.

Pieņemtais lēmums nosaka, ka Kultūras pārvaldes reorganizācijas rezultātā struktūrvienības Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs ''Kalāči'', muzeju apvienību ''Orisāre'' ar Kārļa Skalbes memoriālo muzeju ''Saulrieti'', Emīla Dārziņa memoriālo muzeju ''Jāņaskola'', Antona Austriņa memoriālo muzeju ''Kaikaši'' un Brāļu Kaudzīšu memoriālo muzeju ''Kalna Kaibēni'' tiek nodalītas no Kultūras pārvaldes, izveidojot iestādi ''Cēsu muzejs''.

Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja Ināra Bula ir pārliecināta, ka gaidāmās pārmaiņas vērstas uz muzeju attīstību: ''Kad tika izveidota Kultūras pārvalde, tai pievienoja arī muzejus. Tomēr ikdienā strādājot sapratām, ka mēs būtiski atšķiramies no kultūras namiem, mums ir pavisam citi uzdevumi un bija jāpieņem lēmums par muzeju apvienošanu. Uzskatu, ka reorganizācija nozīmē iekšējās kapacitātes stiprināšanu, kas veiksmīgi ļaus īstenot mūsu misiju par muzeju funkciju pildīšanu – pētīt, izglītot, krāt un apzināt. Protams, šis var būt veiksmīgs process tikai tad, ja uzticēsimies iepriekšējo struktūrvienību vadītājiem, jo viņi savas struktūras pārzina vislabāk. Tāpat, vienmēr jāatceras, ka veiksmes atslēga slēpjas komandas vienotībā. Stagnācija var būt tikai tad, ja mājās ir dumpis, bet jau šobrīd, grūtākajā posmā, kad norit reorganizācijas ieviešana, redzu, ka mums ir spēcīga komanda, kas diskutē, domā un ir ar kopīgiem mērķiem.''

Kultūras pārvaldes vadītāja Zane Neimane norāda: ''Reorganizācija  nepieciešama, lai uzlabotu kultūras nozares darbības efektivitāti un maksimālu resursu izmantošanu. Līdz ar kultūras nozares reorganizāciju pēc administratīvi teritoriālās reformas, Cēsu novada kultūras nami un muzeji tik apvienoti vienā iestādē – Cēsu novada Kultūras pārvaldē ar 25 struktūrvienībām. Esam nostrādājuši kopā vairāk kā gadu un ir noskaidrojies, kas strādā un, kas nestrādā. Ņemot vērā, ka muzeji tāpat kā bibliotēkas ir atmiņu institūcija, tika pieņemts lēmums veidot atsevišķu iestādi novada muzejiem līdzīgi kā tas ir bibliotēkām, jo  abām nozarēm ir spēcīgs nacionāla mēroga normatīvais regulējums, kas regulē šo iestāžu darbību un uzdevumus. Ļoti ceru, ka reorganizācija veicinās muzeju nozares straujāku izaugsmi, iespēju piesaistīt ārējo finansējumu un ciešāku savstarpējo sadarbību. Kultūras pārvaldes sadarbību ar muzejiem un bibliotēkām plānots tikai stiprināt, lai veidotu vienotu kultūrpolitiku Cēsu novadā un veiksmīgi izvirzītu un īstenotu kultūras nozares stratēģiskos mērķus.'' Jāpiebilst, ka Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs joprojām paliek kā struktūrvienība pie Cēsu novada Kultūras pārvaldes.

Reorganizācija sākta, lai realizētu Cēsu novada muzeju efektīvu noteikto funkciju izpildi, veicinātu muzeju nozares Cēsu novadā attīstību, kā arī veicinātu ārējā finansējuma piesaistes iespējas, saglabājot un stiprinot sadarbību ar Kultūras pārvaldi Cēsu novada stratēģisko mērķu īstenošanā kultūras nozarē.

Datums: 2024. gada 26. februāris