Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts Cēsu novada mazo kultūras projektu konkurss

Izsludināts Cēsu novada mazo kultūras projektu konkurss

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludinājusi Cēsu novada mazo kultūras projektu līdzfinansējuma konkursu. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuru īstenošanā tiek iesaistīta vietējo iedzīvotāju kopiena vai kuri tiek īstenoti Cēsu novada lauku teritorijā, kā arī jaunrades un starpnozaru kultūras projekti, kas tiek īstenoti, sadarbojoties vairākām organizācijām. 2020.gada pirmā konkursa tematiskā prioritāte ir Ceļā uz Eiropas Kultūras galvaspilsētu.

Šim projektu konkursam paredzētā kopējā summa 8000 EUR. Viena projekta atbalstam var tikt piešķirts atbalsts līdz 1000 EUR. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas jāatspoguļo izmaksu tāmē. Uz atbalstu var pretendēt juridiskas personas (radošās un nevalstiskās organizācijas u.c.) un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas un, kuru projektu idejas plānots īstenot Cēsu novadā. Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus – koncertu, izstāžu, izrāžu rīkošanu, radošo darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturisku materiālu izdošanu u.c.
 
Projektu konkursa nolikums un nosacījumi būs pieejami cesis.lv sadaļā “Kultūra” no 2020.gada 4.februāra. Lūdzam tam pievērst uzmanību, jo nolikums un vērtēšanas kritēriji ar šo gadu ir nedaudz mainīti. Projektu pieteikumi “Cēsu Kultūras un Tūrisma centram” jāiesniedz līdz š.g. 28.februārim plkst. 15.00 personīgi Baznīcas laukumā 1 un elektroniski, sūtot uz e-pastu cesis@cesis.lv. 
 
Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un sabiedriskais nozīmīgums, atbilstība prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un tāmes precizitāte, atbilstība projekta idejai un mērogam. 
 
Cēsu novada mazo kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Kopš 2019.gada konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā. Otrs 2020.gada mazo kultūras projektu konkurss tiks izsludināts vasaras sākumā.
 
Vairāk informācijas: tel.: 25770498, e-pasts: kultura@cesis.lv.
 
 
Datums: 2020. gada 3. februāris