Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu konkurss

Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu konkurss

Cēsu novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludina pieteikšanos konkursam uz Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti rīkošanai Cēsu novadā 2020.gadā.

Cēsu novada pašvaldība un pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsludina pieteikšanos konkursam uz Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti rīkošanai Cēsu novadā 2020.gadā.

Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu konkurss tiek izsludināts pirmo reizi. Projektu konkurss tiek rīkots ar mērķi atlasīt un finansiāli atbalstīt mākslinieciski kvalitatīvu un publiski pieejamu kultūras un starpdisciplināru projektu ar tūristu piesaisti rīkošanu Cēsu novadā, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā, atbalstot esošo festivālu norisi un veicinot jaunu projektu rašanos.

Uz finansiālu atbalstu var pretendēt juridiskas personas saskaņā ar konkursa Nolikumu, aizpildot pieteikumu.

Pašvaldības līdzfinansējuma pieprasījums nevar pārsniegt 50% no kopējām projekta izmaksām.

Projektam jāatbilst kādai no Cēsu novada kultūras attīstības prioritātēm.

Savukārt 2020.gada tematiskā prioritāte ir Ceļā uz Eiropas Kultūras galvaspilsētu.

Konkursa nolikums pieejams šeit:
Nolikums
Pieteikuma veidlapa
Atskaite

Projektu pieteikumi iesniedzami „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā” līdz 2020.gada 24.janvārim plkst.12.00.

Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un pieteikumi jāiesniedz elektroniski un papīra formātā ar pretendenta parakstu. Papīra formātā jāiesniedz personīgi CKTC vai pa pastu (Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) un elektroniski jānosūta uz e-pastu cesis@cesis.lv ar norādi „Festivālu un kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu konkursam” līdz 2020.gada 24.janvārim.

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā.

Datums: 2019. gada 30. decembris