Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zaļais karogs turpinās plīvot Cēsu pilsētas Pastariņu skolā

Zaļais karogs turpinās plīvot Cēsu pilsētas Pastariņu skolā

Pirmdien, 20.septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Šogad 104 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp divām izglītības iestādēm tiks piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 44 - iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu, tostarp arī Cēsu pilsētas Pastariņu skola, kur šis karogs plīvos jau 9.gadu.

Pasākuma svinīgajā daļā Ekoskolas video uzrunā sveica Latvijas valsts prezidents Egils Levits, Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Zamurs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, starptautiskā Vides izglītības fonda izglītības programmas direktors Pramod Kumar Sharma, Vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme un Eksokolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns.

Cēsu pilsētas Pastariņu skolas direktore Ravita Blaževica pauž prieku par apbalvojumu, uzsverot, ka dalība programmā ir vērtīgs ieguvums, jo visi kopā varam radīt tās pārmaiņas, ko vēlamies redzēt pasaulē.

Pasākuma noslēgumā Ekoskolas saņems aktuālo informāciju par gaidāmajiem notikumiem šajā mācību gadā – iespējām piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas aktivitātēs un projektos, kā arī tiks atklāta kampaņa "Ekoskolu Rīcības dienas" un īstenota video akcija, kas veltīta ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem.
 
Šogad Ekoskolu veikumu vērtēja Ekoskolu programmas nacionālā žūrija 14 dalībnieku sastāvā, kurā darbojas jomas eksperti no 11 dažādām valsts institūcijām un sabiedriskajām vides aizsardzības un izglītības organizācijām.
 
Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē, kura šajā mācību gadā Latvijā svinēs 20 gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas 182 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 56 000 izglītības iestādes 70 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Datums: 2021. gada 27. septembris