Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tiešsaistes domes sēdē vienbalsīgi apstiprina jaunu DACVĢ direktoru

Tiešsaistes domes sēdē vienbalsīgi apstiprina jaunu DACVĢ direktoru

Rīdzinieks Oskars Kaulēns nu jau četrarpus gadus sevi sauc par ventspilnieku, jo ir Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā. Taču jauno mācību gadu sāks jau kā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) direktors – par to 28.maija attālinātajā domes sēdē, apstiprinot amata konkursa rezultātus, vienbalsīgi nobalsoja Cēsu novada domes deputāti.

Topošais direktors iepazīstināja deputātus ar skolas darbam izvirzītajām vērtībām un plānu par to, kādu DACVĢ vēlas redzēt nākotnē.

Deputāti iztaujāja kandidātu par to, kā plānots sākt viņa darbu un kā pārcelties uz Cēsīm. Tāpat kandidātam tika izteikti laba vēlējumi, turpinot skolas attīstību.

"Gribam turpināt skolu redzēt prestižu, ar savu specializāciju! Tas ir liels izaicinājums, bet viss ir jūsu rokās," sveicot kandidātu, sacīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Kā stāsta pats Oskars, pēc izglītības viņš ir politoloģijas maģistrs, kurš atsaucies "Iespējamās misijas" 4.iesaukumam. Pēc tā pabeigšanas sācis darbu Rīgas Lietuviešu vidusskolā kā vēstures, politikas un kulturoloģijas skolotājs, vienlaikus strādājot ar metodiskajiem jautājumiem – pašu skolotāju tālākizglītību un attīstību. "Pamats izcilam mācību procesam skolā ir arī skolotāji, kuri paši nepārstāj mācīties," pārliecināts ir Oskars.

Pēc četrarpus gadiem, kas nostrādāti Rīgā, Oskara darbs, strādājot ar un iedvesmojot pārējos pedagogus nav palicis nepamanīts, tāpēc viņu, kā pats smejas, "pārvilinājusi" Ventspils, piedāvājot kļūt vienlaikus par Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas vēstures un politikas skolotāju un direktores vietnieku metodiskajos jautājumos.

Pārcelšanās uz mazāku pilsētu no Rīgas sākotnēji nav bijusi viegla, taču vilinājis tieši profesionālais izaicinājums, jo aizvadītie gadi skolā devuši zināmu priekšstatu par to, kā jāveido skolas mācību process, ko papildinājuši arī labās prakses piemēri, kas aizgūti no ārzemju pieredzes. Ar līdzīgu apsvērumu viņš arī nolēmis kandidēt uz DACVĢ direktora amatu. "Direktora vietnieks var izdarīt daudz, taču ir lietas, ko var paveikt tikai vadītājs," pārliecināts ir Oskars, vienlaikus akcentējot, ka pārcelšanās uz Cēsīm būs vieglāka, jo pilsētu zina – vairākus gadus līdzdarbojies sarunu festivālā "Lampa", viņu saista gan Cēsu pilsētvide, gan arī tuvākā un nedaudz tālākā rādiusā strādājot vairāki pazīstami "Iespējamās misijas" absolventi.

Oskars arī nodefinējis trīs pamatvērtības, ar kurām sākt darbu skolas vadībā – atvērtība pārmaiņām, piederība un mācīšanās. Atvērtība pārmaiņām – lai gan skolotāji, gan skolēni būtu gatavi izmēģināt jaunas pieejas izglītībā un skolas vides veidošanā. Piederība – lai gan skolotāju kolektīvs, gan skolēni saprastu, kāpēc ik dienu mēro ceļu uz skolu, lepotos ar to un līdzdarbotos procesu uzlabošanā. Mācīšanās – kā process nevis galamērķis, kurā mācās gan skolēni, gan it īpaši skolotāji. Turklāt, nevis iekaļot saturu, bet mācoties mērķtiecību un nepastājoties savā attīstībā.

“Šī tomēr ir Valsts ģimnāzija, kas nozīmē, ka darba procesā neizbēgama ir rezultātu un atzīmju komponente. Taču skolēnu izaugsmes mērīšanā eksāmenu rezultāti nav galvenais. Vēlos, lai bērni iemācās pašu mācīšanās procesu – nevis tikai iegaumē konkrēto saturu. Lai šis pats process un iegūtās prasmes kā tādas būtu noderīgas tālākajā dzīvē – iedziļināšanās, sekošana līdzi, analizēšana un izteikšanās. Tas viss turpinās būt noderīgs arī tad, kad mehāniski “iekaltais” saturs jau sen būs aizmirsts,” stāsta Oskars.

Latvijas izglītības sistēma, protams, neesot perfekta, un jāprot strādāt arī tās uzliktajā rāmī. Taču topošais DACVĢ direktors uzskata, ka šis izglītības uzsvaru pārmaiņu brīdis, pārejot uz kompetencēs balstītu modeli, ir iespēja kas jāizmanto, lai ieguvēji būtu gan skolēni, gan skolotāji.

"Man arī gribētos ģimnāzijā sajust reālu skolēnu balsi un klātesamību ar savu pārstāvniecību. Neaprobežot to tikai ar skolēnu pašpārvaldi, bet veidot iekšējās saziņas un atgriezeniskās saites kultūru, kurā visu laiku sarunājamies gan ar skolēniem, gan skolotājiem un kurā neviens nebaidās vai nekautrējas iesaistīties, lai izteiktos par to, kādu kopējo ceļu mums iet," klāsta Oskars.

Patlaban absolūti skaidrs esot tas, ka skola ir ar tradīcijām un jau labi strādājošām praksēm, tāpēc pirmā saruna būs tieši ar skolas personālu, lai saprastu, kādiem darba modeļiem jāpaliek un ko savukārt būtu iespējams mainīt.

"Taču galvenais ir neapstāties mācīties – mums visiem," rezumē Oskars Kaulēns.

Līdzšinējā DACVĢ direktore Dace Eglīte pēc 19 ģimnāzijas direktores amatā pavadītajiem gadiem ar šī gada 1.jūliju lēmusi nolikt amata pilnvaras.

Datums: 2020. gada 28. maijs