Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Šodien Zinātniski pētniecisko darbu olimpiāde

Šodien Zinātniski pētniecisko darbu olimpiāde
Šodien Cēsu Valsts ģimnāzijā notiek Cēsu novada 10. - 12. klases skolēnu zinātniski pētniecisko darbu olimpiāde.
Šodien Cēsu Valsts ģimnāzijā notiek Cēsu novada 10. - 12. klases skolēnu zinātniski pētniecisko darbu olimpiāde.

Olimpiādei pieteikti 43 pētnieciskie darbi dažādās zinātnes nozarēs no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas.

Žūrijas komisija izvērtēs iesniegtos pētnieciskos darbus un darba autora prezentācijas prasmi un spēju apspriest savu pētījumu ar žūrijas komisiju.

Labāko pētniecisko darbu autori tiks uzaicināti aizstāvēt savus darbus Vidzemes reģiona 4. skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē Valmierā un Latvijas 37. skolēnu zinātniskajā konferencē Rīgā.

Augstu vērtējams Cēsu novada ģimnāziju pedagogu ieguldījums skolēnu pētnieciskās darbības attīstībā, jo pētniecībā skolēni iegūst jaunu dzīves pieredzi plašākā nekā tikai jaunu zināšanu nozīmē.

Informāciju sagatavoja:
Biruta Dambīte,
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas metodiķe
Datums: 2013. gada 5. marts