Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Saņemts dāvinājums ar bērnu grāmatām par mežu

Saņemts dāvinājums ar bērnu grāmatām par mežu

Laikā, kad visa pasaule uzņēmusi “zaļo kursu” un domā par resursu racionālu izmantošanu un taupīgu attieksmi ilgtermiņā, Cēsu novada pašvaldība ir gandarīta saņemt dāvinājumā mežkopes Sigitas Vaivades un mākslinieces Lindas Iraids grāmatu un spēli “Kā Alnītis gāja ciemos pie gudrās Pūces” pirmsskolas izglītības iestādēm un Sigitas Vaivades un mākslinieces Rūtas Kazākas grāmatu “Koku stāsti” skolām. Kopumā Cēsu novada izglītības iestādes ir saņēmušas 84 grāmatas.

Grāmatu dāvinātājs ir mežu īpašnieku biedrība “Meža konsultants”, kas darbojas Kuldīgas novadā. Viens no biedrības mērķiem ir sabiedrības informēšana un izglītošana par mežā notiekošajiem procesiem. Dāvinājums palīdzēs pedagogiem sekmēt bērnos izpratni par norisēm mežā un veidot saudzīgu attieksmi pret dabas resursiem.

Datums: 2022. gada 3. novembris