Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Rāmuļu pamatskola piedalās Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā "Mana zeme skaistā"

Rāmuļu pamatskola piedalās Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā "Mana zeme skaistā"

Latvijas novados norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes.

Cēsu novadā jau noslēdzies projekts, kura gaitā skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

Visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolās, lai tos demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ar skolēnu radošo darbu palīdzību ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu mācību iestādēs.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

Projekta noslēgumā skolām tiks nogādāti visvairāk balsu ieguvušie skolēnu darbi.

Konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos Cēsu novada skolēnu darbus aicinām aplūkot projekta mājaslapā: www.manazemeskaista.lv sadaļā Darbi 3 kārta.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, nozīmīgs ir uzņēmēju atbalsts. Projekta darba grupa saka paldies: SIA “Ģenerāluzņēmējs”, ZS “Slaņi”, SIA “BELOVED BOARDS”, SIA “Cinema Solutions” , SIA “Kalna Paltes” , SIA “KUNDZIŅI”, Z/S“Vaives”, SIA “APSE”.

Datums: 2020. gada 28. februāris