Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pirmsskolas skolotājas izglītojas kursos

Pirmsskolas skolotājas izglītojas kursos
Janvārī 53 pirmsskolas izglītības skolotājas no Cēsu novada piedalījās kursos "Attīstību veicinoša komunikācija un disciplīna bērniem pirmsskolas izglītības iestādē”.
Janvārī 53 pirmsskolas izglītības skolotājas no Cēsu novada piedalījās kursos "Attīstību veicinoša komunikācija un disciplīna bērniem pirmsskolas izglītības iestādē”.

Skolotājas novērtēja savu līdzšinējo pieredzi, guva jaunas atziņas, kā apvienot bērnu demokrātiju un brīvību ar
kārtības noteikumu un pieaugušo prasību ievērošanu. Kursos gūtās zināšanas skolotāja atzina par vērtīgām un praksē pielietojamām.

Informāciju sagatavoja:
Dzintra Kozaka
Cēsu novada Izglītības nodaļas metodiķe
Datums: 2013. gada 24. janvāris