Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pedagogiem izsludināts konkurss

Pedagogiem izsludināts konkurss
Cēsu novada pašvaldība pedagogiem izsludinājusi konkursu “Inovatīvs labās prakses piemērs”. Konkursa mērķis ir apzināt un popularizēt inovācijas izglītības jomā un veicināt jaunu ideju ieviešanu.
Cēsu novada pašvaldība pedagogiem izsludinājusi konkursu “Inovatīvs labās prakses piemērs”. Konkursa nolikums publicēts mājas lapā www.cesis.lv sadaļā “Izglītība”.

Konkursa mērķis ir apzināt un popularizēt inovācijas izglītības jomā un veicināt jaunu ideju ieviešanu. Konkursā aicināti piedalīties Cēsu novada teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogi, t. i., visu izglītības iestāžu, kas atrodas Cēsu novada teritorijā, pamata, vidējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogi.
Inovāciju ieviešanas rezultātā tiek mainīts fokuss no kvantitatīvās cilvēkkapitāla veidošanas, kas tiek mērīta formālās izglītības gados, uz prasmēm, kuras apgūst, pielieto un pilnveido dzīves laikā. Palielinot radošumu un inovāciju līmeni, tiek nodrošināta labāka prasmju apguve.

Šodienas izglītojamie dzīvos mainīgā, globālā pasaulē, kur prasme iegūt, apstrādāt un izvērtēt informāciju, mācīties mūža garumā, sadarboties, saprasties un sazināties ar dažādu kultūru, vērtību un uzskatu cilvēkiem būs vissvarīgākā. Tāpēc mācīšana prasa citu izglītības iestādes kultūru, kurā pedagogi kopā un atsevišķās grupās kopīgi izvirza mērķus savam darbam un plāno, kā tos sasniegt. Izvirzītos mērķus iespējams sasniegt tikai, mainot izglītojamo apmācības veidu no materiālās domāšanas un apmācības veida uz holistisko, t.i., lietu, parādību, dzīvu būtņu uztveri to veselumā, saistībā, saskatot apkārtējā vidē sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību. Tieši tehnoloģiju pielietošana fundamentāli un neizbēgami izmainīs to, kā mācīsim izglītojamos nākotnē. Informācijas tehnoloģiju izplatība padarīs mācīšanos daudz saistošāku, lētāku un pieejamāku.

Konkurss noslēgsies 2014. gada aprīlī, kā rezultātā tiks piedāvātas jaunas vai uzlabotas stratēģijas, kas izmantojamas pedagoģiskajā procesā izglītojamo prasmju attīstīšanai.

Pēc konkursa labās prakses piemēri tiks publiskoti un izplatīti, kā arī demonstrēti citām auditorijām, veicinot inovāciju ieviešanu, tādējādi paaugstinot izglītības kvalitāti.

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas metodiķe
Biruta Dambīte
Datums: 2014. gada 2. janvāris