Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pedagogi prezentēs inovācijas izglītībā

Pedagogi prezentēs inovācijas izglītībā
Lai apzinātu un popularizētu inovācijas izglītībā un veicinātu to ieviešanu, jau piekto gadu Cēsu novadā tiek izsludināts pedagogu konkurss „Inovatīvs labās prakses piemērs”. Konkursam iesniegti seši labās prakses piemēru pieteikumi, par dažādām tēmām, kas akcentē inovatīvu pieeju.
Inovācija izglītībā ir process, kurā tiek īstenotas jaunas idejas, kas ienes pozitīvas, progresīvas pārmaiņas izglītībā. Inovācija nodrošina sistēmas elastīgumu, plastiskumu, variatīvus risinājumus nepārtraukti mainīgos apstākļos.

Lai apzinātu un popularizētu inovācijas izglītībā un veicinātu to ieviešanu, jau piekto gadu Cēsu novadā tiek izsludināts pedagogu konkurss „Inovatīvs labās prakses piemērs”.

Konkursam iesniegti seši labās prakses piemēru pieteikumi, par dažādām tēmām, kas akcentē inovatīvu pieeju, t.i., konstruktīvas mācības, pašvadītas mācīšanās veicināšana, daudzveidīga sadarbība mācību procesā, mācību satura sasaiste ar praktisko darbību u. c., kas veicina mācīšanas un mācīšanās mijiedarbību:

1. Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde – logopēde Egita Apša, labās prakses piemērs “Mēlītes kārtis”, palīgs logopēdiem, skolotājiem, vecākiem darbā ar bērniem, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi;

2. Cēsu Valsts ģimnāzija - autoru kolektīvs Sarmīte Dreijalte, Inita Kriškāne un Reinis Lazdiņš, dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāji, labās prakses piemērs “Kompetencēs balstīta inovatīva dabaszinātņu tēmu apguve, izmantojot daudzveidīgas metodes”;

3. Cēsu Pilsētas vidusskola - Aivars Lamberts, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, labās prakses piemērs “Maģiskās rūtis” loģiskās un matemātiskās domāšanas attīstībai;

4. Cēsu Pilsētas vidusskola – mājturības un tehnoloģiju un informātikas skolotāja Ērika Siliņa, labās prakses piemērs “Radošie uzdevumi skolēnu lietpratības veidošanai”;

5. Cēsu 2. pamatskola - angļu valodas skolotājs Kārlis Caune, labās prakses piemērs “WebQuest ar pastkartēm (Postcard WebQuest) ”;

6. Cēsu 2. pamatskola - autoru kolektīvs Ingrīda Brizga un Ingrīda Saliņa, dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāji, labās prakses piemērs “Neklātienes ekspedīcija kalnos/okeāna dzīlēs “.

Pateicamies konkursa pieteikumu iesniedzējiem un novēlam veiksmi inovācijas prezentēšanā!


Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas
metodiķe Biruta Dambīte
Datums: 2018. gada 8. marts