Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pastariņa sākumskola saņem Zaļo karogu

Pastariņa sākumskola saņem Zaļo karogu
Šogad 178 izglītības iestādes saņems Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā, starp tām Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola.
Šogad 178 izglītības iestādes saņems Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Ekoskolas uzrunā vietējās kopienas un veido vides izglītības tīklu 75 pašvaldībās visā Latvijā.

Šogad Zaļo karogu saņems Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola. Tā ir pagaidām vienīgā Eko skola Cēsu novadā un arī pirmā, kas saņēmusi šo apbalvojumu.

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām.

Programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Apbalvoto Ekoskolu skaits pēdējos gados ir nostabilizējies un aizvien pievienojas arī jaunas skolas, par ko ir liels prieks. Lai sniegtu atbalstu skolām, turpinās arī programmas attīstība. Esam pilnveidojuši metodisko materiālu bāzi, īstenojuši skolotāju profesionālās pilnveides kursus un šogad piedāvāsim arī jaunus projektus, pasākumus gan skolotājiem, gan jauniešiem, kuros iesaistīties, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā. Ejot līdzi laikam, turpināsim arī Ekoskolas atbalstīt jaunās kompetenču pieejas ieviešānā, izmantojot vides izglītību kā instrumentu.”

Apbalvoto skolu saraksts

Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Vides izglītības fonds
www.videsfonds.lv
www.facebook.com/videsfonds/
twitter.com/videsfonds
www.instagram.com/fee_latvia/

Ekoskolas
www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas
www.draugiem.lv/ekoskolas/


Ekoskolu programmas darbību Latvijā īsteno Vides izglītības fonds un atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” ietvaros.
Datums: 2019. gada 10. septembris