Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Panākumi valsts ģeogrāfijas olimpiādē

Panākumi valsts ģeogrāfijas olimpiādē

Ģeogrāfijas 39.olimpiādes valsts posmā III pakāpi ieguva Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēns Daniēls Dadzītis.

Paldies Daniēlam un skolotājai Ingunai Gailei par ieguldīto darbu! Paldies vecākiem par atbalstu!

Datums: 2022. gada 26. aprīlis